HOME ABOUT US PROMOTION ACTIVITY GALLERY Facebook CONTACT US

::  Anglo Phone Special Offer ทุกวันเสาร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 12.00- 14.00 น. :: +++ แองโกลโฟน Tel: 089-4466335 +++ ::

Australia

America
Canada
New Zealand
United Kingdom
Italy
Spain
Switzerland
China
Singapore


Apply
Study&travel
work&travel
work&study
Scholarships
newsletter
exchange rate
  

   United Kingdom : กรุณาเลือกหมวดหมู่

 

 

สหราชอาณาจักร (United Kingdom)

...ประกอบด้วย อังกฤษ สก๊อตแลนด์
ไอร์แลนด์เหนือ และ เวลล์ โดยในแต่
ละส่วนเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์
ที่เก่าแก่รวมถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
เป็นดินแดนที่มี ภูมิประเทศสวยงาม มีความ
เจริญทางด้านวัฒนธรรมและ ประเพณีที่มี
เอกลักษณ์เป็นของตัวเอง สหราชอาณาจักร
มีทั้งเมืองใหญ่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
และยังมี เมืองเล็ก ๆ ที่เงียบสงบ และสถาน
ศึกษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงติดอับดับโลก
และยังมีการใช้ระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซึ่งมีพระราชินี
อลิซาเบธที่ 2 เป็นประมุขของประเทศ...ทำไมถึงต้องไปเรียนที่อังกฤษ

1. สถานที่ศึกษา ประเทศอังกฤษ มีสถาบัน
ที่มีคุณภาพระดับโลก และมอบสิ่งอำนวย
ความสะดวกและบุคลากรคุณภาพระดับโลก
ตั้งแต่อาจารย์ผู้สอนจนถึงที่ปรึกษา ทั้งใน
ระดับโรงเรียนสอนภาษาจนถึง ระดับ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาจะมีความสุขกับ
สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย นักศึกษา
เข้ามาศึกษาต่อที่นี่จะมีความสุขไปกับการ
เรียนด้วยตนเอง เพราะสังคมในประเทศ
อังกฤษเชื่อในคุณค่าของแต่ละคน และที่นี่
ยังเหมาะแก่การเรียนรู้

2. คุณภาพชีวิต เป็นประเทศ ที่มีรูปแบบการ
ใช้ชีวิตที่ทันสมัย และหลากหลาย มีที่พัก
คุณภาพหลายรูปแบบให้เลือก และอยู่ไม่ไกล
จากที่เรียนเกินไปนัก ในเมืองใหญ่ๆ ของ
ประเทศอังกฤษจะมีสีสันของชีวิตกลางคืน
คาเฟ่ แหล่งช็อปปิ้ง และภาพยนตร์ใหม่ๆ
นอกจากนี้ยังมีอาหารหลากหลาย นักเรียน
ที่เข้ามา ศึกษาต่ออังกฤษ จะได้รับการดูแล
ทั้งด้านสุขภาพ บริการทางสังคมรวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ

3. การต้อนรับต่างชาติอย่างอบอุ่น ชาวอังกฤษ
เป็นคนที่เป็นมิตร ใจดี และยินดีต้อนรับทุกคน
ที่มาจากประเทศต่างๆ นักเรียนต่างชาติที่มา
เรียนต่อประเทศอังกฤษ จะได้รับความปลอดภัย
และสร้างมิตรภาพกับเพื่อนใหม่ๆ นักเรียนที่อยู่
โฮมสเตย์ จะรู้สึกเหมือน

4. เป็นประเทศที่สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม อังกฤษมี
ชื่อเสียงในด้านการเป็นสวรรค์แห่งการพักผ่อน ทั้งสภาพ
ภูมิทัศน์ ที่มหัศจรรย์หรือกิจกรรมกลางแจ้งที่น่าตื่นเต้น
ทำให้ นักเรียนที่เข้ามาเรียนต่ออังกฤษ นอกจากจะได้
รับความรู้ ทางวิชาการที่มีคุณภาพแล้ว ยังจะได้รับ
ประสบการณ์จาก กิจกรรมที่พิเศษเหล่านี้ ไม่ว่าอะไรก็
ตามที่ทำก็เป็นกิจกรรม ที่สนุกสนาน โดยสามารถขับรถ
ไปหรือ ขึ้นเครื่องบินไป ยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งใช้
เวลาไม่นานมากนัก


ความแตกต่างเรื่องเวลา

...ประเทศอังกฤษเวลาช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และ
ตั้งแต่เดือนตุลาคมขึ้นไปหรือเข้าช่วงฤดูหนาว เวลาที่
ประเทศไทยกับประเทศอังกฤษจะห่างกันประมาณ
7 ชั่วโมง

 


สภาพภูมิอากาศ

...อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง 0-30 องศาเซลเซียส
เนื่องจากภูมิประเทศเป็นเกาะ อากาศเลยค่อนข้างชื้น
และเปลี่ยนแปลงบ่อย มีฝนตกตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ
ทางด้านตะวันตก ที่ต้องรับลมมรสุมจากมหาสมุทร
แอทแลนติกนั่นเอง

โดยแบ่งออกเป็น 4 ฤดู ดังนี้

 • ฤดูใบไม้ผลิ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
  อุณหภูมิอยู่ประมาณที่ 15 - 20°
 • ฤดูร้อน เดือนมิถุนายน - สิงหาคม อุณหภูมิ
  อยู่ประมาณที่ 15° - 32°
 • ฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยายน - พฤศจิกายน
  อุณหภูมิอยู่ประมาณที่ 8° - 14°
 • ฤดูหนาว เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์
  อุณหภูมอยู่ประมาณที่ 0° - 4°


7 เมืองที่ผู้คนนิยมเรียนต่อ

ลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวงของ
ประเทศอังกฤษ และเป็นหนึ่งในเมืองที่
สำคัญทางด้านการค้า เศรษฐกิจการเงิน
และมีบทบาทสำคัญต่อการเมืองโลก
การศึกษา บันเทิง รวมถึงสือ และแฟชั่น
เมืองลอนดอนยังเป็นเมืองที่มีการคมนาคม
ดีที่สุดในโลก


แมนเชสเตอร์ (Manchester) เป็นเมืองของ
สหราชอาณาจักรตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ
แคว้นอังกฤษ มีชื่อเสียงจากการเป็นเมือง
อุสาหกรรมแห่งแรกของโลก แมนเชสเตอร์
เป็นศูนย์ของศิลปะ และธุรกิจขนาดใหญ่
มีชื่อเสียงในด้านกีฬาฟุตบอลกับสโมสรที่มี
ชื่อเสียง


นิวคาสเซิล (Newcastle) มีชื่อเต็มว่า Newcastle upon tyne "นิวคาสเซิลอะพอนไทน์) ตั้งอยู่ตะวัน
ออกเฉียงเหนือของประเทษอังกฤษ ตั้งอยู่บน
ริมฝั่งแม่น้ำไทน์ โดดเด่นในเรื่องการศึกษา และ สโมสรฟุตบอล นิวคาสเซิลถือว่าเป็นเมืองแห่ง
วัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ


อ็อกซฟอร์ด (Oxford) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียง
ใต้ของอังกฤษ มีประชาชนราว 151,000 คน เป็น
เมืองประวัติศาสตร์และมีบรรยากาศที่ดีโรแมนติก
ผสมผสานกับเทคโนโลยีความทันสมัยในปัจจุบัน
เข้าด้วยกันสถาบันศึกษาที่มีคุณภาพและโด่งดัง
ไปทั่วโลก และใช้เวลาจากลอนดอนมาอ็อกซฟอร์ด
โดยรถไฟราวๆครี่งชั่วโมงเท่านั้น


เคมบริดจ์ (Cambridge) เป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัย
เก่าแก่ในอังกฤษ สหราชอาณาจักร และมีชื่อเสียง
ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพของการศึกษา
เมืองอยู่ห่างจากลอนดอนไปทางเหนือ - ตะวันออก
เฉียงเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร และห้อมรอบด้วย
เมืองและหมู่บ้านขนาดเล็ก และเมืองนี้มีเทคโนโลยี
ยังเป็นหัวใจของศูนย์เทคโนโลยีขั้นสูง


ลิเวอร์พูล (Liverpool) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของ
ปากแม่น้ำเมอร์ซีย์ เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรม
ที่สวยงาม และหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม ทำให้เป็นหนึ่งใน 7 เมืองในสหราชอาณาจักร
ที่มีคนสนใจไปเรียน และยังมีทีมฟุตบอลสโมสร
ที่โด่งดังไปทั่วโลก


บอนร์มัท (Bournemouth) เป็นตากอากาศขนาด
ใหญ่บนชายฝั่งทางใต้ของอังกฤษ อยู่ห่างจาก
ลอนดอนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 105 ไมล์
เป็นเมืองที่มีบรรยากาศดีริมทะเลให้ความรู้สึกเหมือน
ไมอามี่ที่อเมริกา เป็นเมืองเล็กๆที่น่าอยู่ได้รับการจัด
อันดับว่าเป็นเมืองที่มีอัตราความสุขของประชากร
มากที่สุดในอังกฤษ และยังมีมหาวิทยาลัยคุณภาพ
อยู่ที่เมืองนี้จึงทำให้เป็นหนึ่งในเมืองที่มีคนสนใจ
เรียนต่อในอังกฤษ

 

Back To Top

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

บิ๊กเบน (Big Ben) หอนาฬิกาพระราชวัง
เวสต์มินเตอร์ หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ บิ๊กเบน
เป็นหอนาฬิกา ที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก
และกลายมาเป็น สัญลักษณ์ของประเทศ
อังกฤษแต่เดิมบิ๊กเบน เป็นชื่อเรียกระฆัง
13 ตันซึ่งแขวนอยู่ตรงช่องลมเหนือหน้า
ปัดของนาฬิกา


พระราชวังวินเซอร์ (Windsor Castle) เป็นหนึ่งใน
ที่ประทับของควีน อลิซาเบธที่สอง ในช่วงวันหยุดสัปดาห์ และถือยังเป็นพระราชฐานที่ยังมีผู้อาศัยที่ใหญ่และเก่าแก่
ที่สุดในโลก พระมหากษัตริย์และกษัตริย์อังกฤษเกือบทุก
พระองค์ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างและพัฒนา
พระราชวังวินเซอร์


คอทส์โวลส์ (The Cotswolds) เป็นแนวเนินเขา
ที่จะทำให้ได้สัมผัสกับทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่
พื้นที่บริเวณนี้เต็มไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม
จนรัฐบาลอังกฤษแต่งตั้งให้เป็น Area of Out
standing Natural Beauty  ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
ส่วนสถาปัตยกรรมเองก็โดดเด่นสวยงามไม่แพ้กัน
เพราะตึกรามบ้านช่องใน The Cotswolds ล้วนทำ 
จากหินสีน้ำผึ้ง มีลักษณะคล้ายๆกระท่อมในนิทาน
ด้วยความที่มีความเป็นธรรมชาติจึง ทำให้ได้เป็น
ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว


ทาวน์ ออฟ ลอนดอน (Town of London) หอคอยแห่งลอนดอน ตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำเทมส์ใน
กรุงลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและป้อม
ปราการ สร้างขึ้นโดยพรัเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่ง
อังกฤษ เมื่อ ค.ศ.1078 เพื่อป้องกันการโจมตี
ของชาวเมืองที่ต่อต้านชาวนอร์มัท ต่อมา
หอคอยแห่งลอนดอนใช้เป็นที่คุมขังนักโทษ
ที่มียศศักดิ์สูงตั้งแต่ปี ค.ศ 1100 จนถึง กลาง
ศตวรรษที่ 20


เลค ดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติ
ที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของประเทศ ในมณฑลคัมเบรีย จุดดึงดูดใจ
อยู่ที่ทะเลสาบและเทือกเขา ซึ่งเกิดจากการระเบิด
ของธารน้ำแข็งในยุคสมัยก่อนเกิดภาพน้ำ ภาพเขา
สวยจับใจจนทุกวันนี้ Lake District เป็นอีกหนึ่ง
จุดหมายชื่อดังสำหรับนักปืนเขา ในแต่ละปีจะมี
นักท่องเที่ยวมาเยือนราว 14 ล้านคน


สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) กลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่
บนที่ราบSalisbury บริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ
ประกอบด้วยแท่น หินยักษ์ 112 ก้อน ที่มาของ
สโตนเฮนจ์ ยังไม่มีบทสรุปที่แท้จริง มีเพียงข้อสันนิฐาน
มากมาย นักโบราณคดีเชื่อว่า กองหินนี้ถูกสร้างขึ้นจาก
ที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ 2000-3000 ปี ก่อนคริสตกาล
โดยคำนวนอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี นักวิทยาศาสตร์
และนักประวัติศาสตร์สันิษฐานว่าแท่งหินยักษ์ ทั้งหมดถูก
ชักลากมาจากที่อื่น เนื่องจากที่ราบบริเวณนั้นไม่มีหิน
ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจาก ทุ่งมาร์ลโบโร ที่อยู่ห่างออกไป
40 กิโลเมตร แต่ก็มีความเชื่อไปในทางเดียวกันว่า
สโตนเฮนจ์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ของคนในยุคโบราณด้วยความอัศจรรย์ และความลึกลับ
ที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้แน่ชัด สโตนเฮนจ์ จึงถูกยกให้เป็น
หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก


มหาวิหารยอร์ก (York Minster) เป็นคริสต์ศาสนา
แบบกอธิค ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนเหนือ (รองจาก
มหาวิหารโคโลญ ประเทศเยอรมนี) มหาวิหารยอร์ก
สร้างใน ค.ศ.1230 สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ.1472
เป็นสิ่งก่อสร้างที่รวมลักษณะสำคัญของสถาปัตยกรรม
แบบกอธิคไว้ทั้งหมด สิ่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
จดจำ คือ หน้าต่างบานใหญ่ ชื่อ Great East Window
สร้างในปี ค.ศ.1408 ถือเป็นหน้าต่างประดับกระจกสีที่
ใหญ่ที่สุดในโลก


ปราสาทวอร์ริค (Warwick Castle) โครงสร้างเดิมเป็นไม้
สร้างโดย สมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษใน ค.ศ.1068
และได้รับการบูรณะใหม่ โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นหินใน
คริสต์ศตวรรษที่ 12 ช่วงสงครามร้อยปี ด้านหน้าของปราสาท
วอร์ริค ที่หันตรงข้ามกับเมือง ก็ได้รับการเสริมสร้างให้แข็งแรง
ขึ้นทำให้ปราสามวอร์ริคเป็นที่จดจำว่าเป็นตัวอย่างของสถาปัตย
กรรมทางการทหารในคริสต์ศตวรรษที่ 14 เมื่อใน ค.ศ. 2001
วอร์ริคถูกขนานนามว่าเป็น 1 ใน 10 อนุสรณ์สถานแห่ง
ประวัติศาสตร์ชาติและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยของอังกฤษ


วอลเลซคอลเลคชั่น (Wallace Collection) เป็นพิพิธภัณฑ์
ที่อยู่ในลอนดอน และมีชื่อเสียงระดับโลก ภายในพิพิธภัณฑ์
จะประดับไปด้วยภาพวาด เฟอร์นิเจอร์ เครื่องลายครามต่าง ๆ
ที่สวยงามโดยการตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์ จะเป็นศิลปะที่อยู่
ศตวรรษที่15 - 19


ศูนย์กลางการจัดนิทรรศการ (National Exhibition
Centre)
ศูนย์จัดการแสดงสินค้าแห่งชาติ NEC เป็น
ศูนย์กลางจัดการแสดงในเบอร์มิงแฮม และเป็นศูนย์
การค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของยุโรป

 

Back To Top


 

การสอบ IELTS (International English Language
Testing System)
คือ การวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจไปเรียนต่อต่างประเทศ
หรือรับการฝึกอบรมในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อเมริกา เป็นต้น การ
ทดสอบการใช้ภาษาทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน และเขียน
ผู้ทดสอบจะได้ใบผลรายงานผล การสอบโดยแยกเป็น
แต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ ลักษณะของคะแนนในการสอบ
จะถูกแบ่งเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่หนึ่ง
ไปจนถึงระดับที่เก้า ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่าง
ถูกต้อง


ค่าสมัครสอบ IELTS (บิรติช เคานซิล ประเทศไทย)

 • สมัครสอบด้วยตนเอง 6,500 บาท
 • สมัครสอบออนไลน์ 6,200 บาท

**ตั้งแต่ 19 กันยายน 2558 เป็นต้น
ไปราคาจะปรับขึ้น **

 • สมัครสอบด้วยตนเอง 6,750 บาท
 • สมัครสอบออนไลน์ 6,440 บาท

หลักฐานการสมัคร

 • กรอกใบสมัครการสอบ IELTS ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
  (Capital Letter)
 • รูปถ่าย 2 รูป (ขนาด 2 นิ้ว)
 • สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมเอกสารฉบับจริง
  ต่อไปนี้
  - บัตรประชาชน
  - หนังสือเดินทาง
 • ชำระค่าสมัครสอบ

  *** หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีสามารถใช้ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนแทน
  สำเนาเอกสารข้างต้นได้***


Back To Top


ระบบไฟฟ้า : ที่ใช้ในประเทศ คือ ระบบ 240 V. AC 50 Hz เหมือนในประเทศไทย แต่จะใช้ปลั๊กไฟ 3 ขา
ซึ่งต่างจากบ้านเรา หากต้องการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปด้วย ควรจะเตรียมปลั๊กไฟฟ้า 3 ขา ดังในรูปภาพไปด้วย
โดยแนะนำให้นำปลั๊กสามตาไปด้วยเพื่อต่อพ่วงเพื่อที่จะสามารถใช้ชารจ์ไฟฟ้าได้หลายอย่างในครั้งเดียวกัน

ระบบน้ำประปา : การประปาของสหราชอาชอาณาจักรมีระบบการทำน้ำประปาที่สะอาดมาก ซึ่งเราสามารถ
ดื่มน้ำจากก๊อกน้ำตามบ้านหรือสาธารณะโดยไม่ต้องผ่านการกรองได้ โดยนักเรียนสามารถดื่มได้เฉพาะ
น้ำเย็นเท่านั้น ส่วนน้ำร้อนนั้นไม่ควรดื่ม เพราะมีการเติมสารเคมี

...โทรศัพท์มือถือเป็นที่นิยมเนื่องจากสามารถพกพาได้สะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวัน นักเรียน
สามารถนำโทรศัพท์จากเมืองไทยไปใช้ประเทศอังกฤษได้ (ยกเว้นโทรศัพท์ในระบบ CDMA)
เครือข่ายโทรศัพท์มีให้เลือกใช้ ทั้งผู้ให้บริการรายใหญ่ เช่น Vodafone, Orange การเติมเงิน
สามารถซื้อบัตรเติมเงินได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป
และซื้อซิมการ์ดได้ที่สนามบินหรือ
ร้านมือถือทั่วไปค่ะ..

 • ระบบรถไฟใต้ดินลอนดอน รถไฟใต้ดินลอนดอนรู้จักทั่วไปในนาม "The Tube" เป็นระบบการ
  คมนาคมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยส่วนใหญ่เชื่อมต่อเขตชานเมืองเข้ากับใจกลางลอนดอนและ
  ทำหน้าที่เป็นระบบขนส่งผู้โดยสารภายในตัวลอนดอนไปตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะจาก
  สถานีรถไฟหลัก ๆ
 • ระบบรถรางดอคแลนด์ เป็นระบบรถไฟลอยฟ้ารางเบา ให้บริการบริเวณดอคแลนดส์ซึ่งอยู่
  ทางตะวันออกของลอนดอน เป็นบริการเสริมระบบรถไฟใต้ดินลอนดอนโดยใช้ระบบการ
  เก็บค่าโดยสารร่วมกัน และมีจุดการแลกเปลี่ยนเส้นทางซึ่งกันและกันปัจจุบันศูนย์กลางของ การบริการของสายดอคแลนดส์อยู่ในเขตธุรกิจ Canary Wharf
 • รถไฟระหว่างเมือง บริการระหว่างเมืองไม่ได้ออกขบวนจากสถานีปลายทางทั้งหมดแต่ละ
  สถานีปลายทางจะให้บริการรถไฟไปถึงจุดหมายเฉพาะตามจุดต่าง ๆ ในประเทศ สถานีปลาย ทางสำหรับรถไฟส่วนใหญ่คือ แพดดิงตัน (สำหรับการบริการทางด้านตะวันตกของอังกฤษ
  และเวลส์ตอนใต้), วอเตอร์ลู (สำหรับการบริการทางด้านตะวันออกเฉียงใต้/ตะวันตกเฉียงใต้
  ของอังกฤษ และเซาท์แธมทัน, พอร์ทสมัธ, บอร์นมัธและเวย์มัธ๗, วิกตอเรีย (สำหรับการ
  บริการด้านชายฝั่งด้านใต้และไบร์ทัน), ยูสตัน (สำหรับการบริการทางบริเวณเวสต์มิดแลนด์, เวลส์ตอนเหนือ ตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ และกลาสโกว์๗, เซนต์แพนครัส (สำหรับ
  การบริการทางอีสต์มิดแลนด์), คิงครอสสำหรับการบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ของอังกฤษและเอดินบะระ) และ ลิเวอร์พูลสตรีท (สำหรับ East Anglia)
 • รถโดยสารประจำทาง องค์การคมนาคมสำหรับลอนดอนบริหารระบบรถโดยสารโดยมีสัญญา
  โดยมีสัญญาจ้างให้บริษัทเอกชนต่าง ๆ ดูแลเส้นทางบางเส้น โดยองค์การเป็นผู้กำหนดเส้นทาง
  ความถี่ ค่าโดยสาร และแม้แต่ชนิด ของยานพาหนะที่จะใช้บริษัทต่างๆ โดยรถโดยสารสองชั้น
  สีแดงถือเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของประเทศอังกฤษ
..สหราชอาณาจักรใช้สกุลเงิน ปอนด์(Pound) เป็นหน่วยเงินประจำประเทศ สกุลเงินแบ่งออกเป็นธนบัตร
ทั้งหมด 4 ชนิด คือ ธนบัตรใบละ 5, 10, 20 และ 50 ส่วนเหรียญแบ่งออกเป็น 8 ชนิด คือ 2 และ 1 ปอนด์
และ 50, 20, 10, 5, 2 และ 1 เพนนี นักเรียนสามารถแลกเงินได้ที่ธนาคารทั่วไปหรือสถานที่รับแลกเงิน
ที่เรียกว่า bureau de change เช่น Thomas Cook, American Express, Chequepointและ Exchange
International นอกจากนั้นในห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ เช่น แฮร์รอดส์ หรือมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ จะมี
เคาน์เตอร์แลกเงินด้วย... 

สถานทูตไทยในอังกฤษ (Royal Thai Embassy in London)

ถ้ามีปัญหา ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน สามารถติดต่อสถานทูตไทยใน ประเทศอังกฤษ ได้ที่ 29-30 Queen’s Gate, London SW7 5JB

 • Tel: 020-7225-5500
 • Tel: 020-7589-2944
 • Fax:020-7823-7492

* สถานีใต้ดินที่ใกล้ที่สุด : South Kensington Station
เว็บไซต์ : http://www.thaiembassyuk.org.uk/

 

 

 

 

 

 
 

Bangkok Office: Anglo American (Opposit Siam University)
25 Level 2, Petchkasem Road, Bangwa, Bangkok 10160
Tel/ Fax : 02-0694132 Mobile: 089-4466335, 089-4884256
E-mail: info@anglophonegroup.com

Nonthaburi Office: Anglo Phone Education
89/392 Soi25/1, Saothonghin, Bangyai, Nonthaburi 11140
Mobile: 089-4414420
E-mail: info@anglophonegroup.com

     

 

 
Copyright © 2009 Anglo Phone Group.com. All rights reserved.