HOME ABOUT US PROMOTION ACTIVITY GALLERY Facebook CONTACT US

::  Anglo Phone Special Offer ทุกวันเสาร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 12.00- 14.00 น. :: +++ แองโกลโฟน สีลม ชั้น 14 Paso Tower Tel: 02-6344055 +++ ::

Australia

America
Canada
New Zealand
United Kingdom
Italy
Spain
Switzerland
China
Singapore


Apply
Study&travel
work&travel
work&study
Scholarships
newsletter
exchange rate
  

 

 

   United Kingdom : School

 

 

 


...Active Learning... ตั้งอยู่ในลอนดอนฝั่งตะวันตก
ไม่ไกลจากกลางเมือง และแม่น้ำเทมส์นัก มีนักเรียน
ต่างชาติจากนานาประเทศ มีคอร์สตั้งแต่ระดับเริ่มต้น
(Beginner) จนถึงระดับสูง (Professionals) และเพื่อ
การเตรียมพร้อมสำหรับเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
(Academic English) มีการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม พร้อม
ห้องเรียน 12 ห้อง อินเตอร์เนทคาเฟ่ คอมพิวเตอร์ 35 ตัว
อุปกรณ์มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ และห้องสมุด ได้การรับ
รองจากBritish Council มีห้องสมุดที่เพียบพร้อบที่ส่งเสริม
นักเรียนให้เกิดการค้นคว้าและการเรียนรู้อีกโรงเรียนยังมี
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้นักเรียนทุกคนสามารถ
ใช้ได้ฟรีและมีบริการจัดหาHost Familyให้กับนักเรียนและ
รถรับส่งจากสนามบิน

..สถาบันก่อนตั้งในปี 1974 และได้รับการรับรอง
จาก British Council และเป็นสถาบันสอนภาษา
ที่มีคอร์สเปิดอย่างหลากหลายและยังราคาต่อ
คอร์สก็ไม่แพงมากเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ
ในลอนดอนด้วย

**มีคอร์สเรียนนอกจาก General และ IELTS
Preparation เช่น Teaching Training Courses,
Travel Training Courses,  Computing Courses,
Management Courses, Work Placement Courses

 


..สถาบันตั้งอยู่ที่ถนน Denmark Street ใกล้กับสถานีรถไฟ
ใต้ดิน Tottenham Court Road, ถัดจาก Oxford Street
และ Covent Garden ในใจกลางกรุงลอนดอน เปิดดำเนิน
การสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ
Beginner จนถึงระดับ Advanced นักเรียนสามารถเปลี่ยน
หลักสูตรได้ตลอดเวลา และเลือกเรียนหลักสูตรได้อย่าง
อิสระ โดยก่อนเข้าเรียน คณาจารย์จะสอบถามถึงความ
ต้องการของนักเรียนก่อน และมีการประเมินผลเป็นประจำ
ภายในสถาบัน มีบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมสื่อ
การเรียนครบครัน เช่น หนังสือ เทป และภาพยนตร์, มี
บริการห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมอินเทอร์เน็ต ฟรี ตลอดทั้ง,
วันมีร้านกาแฟ พร้อมขายอาหาร ขนม เครื่องดื่ม, มีสวนที่มี
หลังคา สำหรับนั่งเล่น, มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ คอยให้
คำแนะนำและความช่วยเหลือนักเรียนระหว่างพักอาศัยใน
กรุงลอนดอน, และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับที่สามารถพูดได้
ถึง 6 ภาษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

Avalon Direct English สถาบัน Avalon มีรูปแบบการเรียน
การสอนที่เป็นเอกลักษณ์โดยมีหนังสือเรียนเป็นของตนเอง
และคณาจารย์ผ่านการฝึกอบรมการสอนมาอย่างดี สอนหลัก
ไวยากรณ์และคำศัพท์ และมุ่งเน้นทักษะการพูดเป็นสำคัญ
โดยนักเรียนจะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ด้วยการพูดและการออก
เสียง หรือด้วยการฝึกปฏิบัติจริง นั้นคือ อาจารย์ถาม นักเรียน
ตอบ เมื่อนักเรียนพูดผิด อาจารย์จะช่วยแก้ไขให้ถูกต้องพร้อม
คำอธิบาย และให้นักเรียนลองพูดใหม่อีกครั้ง

 


SC GEOS Language Plus, LONDON  ตั้งอยู่ในลอนดอน
ใกล้กับถนนสายหลักในเขต Ealing ย่านพักอาศัยที่สวยงาม
ของลอนดอน สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม และปลอดภัย
ใช้เวลาเพียง 25 นาทีถึงใจกลางกรุงลอนดอนในพื้นที่
สามชั้นของอาคาร Victorian ประกอบไปด้วยห้องเรียน 9
ห้องที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การสอน อาจารย์ที่สอน
มีคุณภาพ และเป็นกันเอง มีการสอบสัมภาษณ์และสอบวัด
ระดับก่อนเข้าเรียน เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

คอร์สที่เปิดสอน

 • General Englisf 20 lessons per week
 • Intensive Course 30 lessons per week
 • Cambridge Preparation
 • IELTS Preparation

 


...สถาบันตั้งอยู่ภายใน Regent's Park สวนสาธารณะที่
สวยงาม ใจกลางมหานครลอนดอน เป็นโรงเรียนเกรด A
ของประเทศอังกฤษทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพ
แวดล้อม และ การเรียนการสอน ทางสถาบันมีเจ้าหน้าที่
มากมายคอยดูแลนักเรียนทำให้นักเรียนมีความรู้สึก
เหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยทีเดียว...

คอร์สที่เปิดสอน

 • General English
 • Intensive English
 • Cambridge , IELTS EXAM Courses
 • Business English Courses

 


ISIS Lonndo-Greenwich ตั้งอยู่ใจกลาง ของ Greenwich
สถานที่ที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งใน London
ซึ่งเป้นจุดสำคัญศูนย์กลางของธนาคารต่างๆ ของแม่น้ำ
Themes และมีสถาปัตยกรรมต่างๆที่มีลักษณะสวยงาม
เป็นจุดเด่น Greenwich มีความทันสมัยคือ จะเต็มไปด้วย
คาเฟ่ ภัตตาคาร ที่น่าสนใจสามารถซื้อของต่างๆได้ และ
แน่นอนว่าตลาดที่นี่มีกิตติศัพท์ระดับโลก

คอร์สที่เปิดสอน

 • General English Courses
 • English Exam Courses
 • Special English Courses

 


...เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่จัดว่าใหญ่และมีคุณภาพแห่ง
หนึ่งในกรุงลอนดอน ตั้งอยู่ London Zone 2 อยู่ใกล้ สถานี
รถไฟใต้ดินShepherd's bush ไม่ไกลจาก Noting Hill สถาบัน
King Street College เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ได้รับการรับรอง
จาก British Council และเป็น English UK member เริ่มเปิดการ
เรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 1988 มีหลักสูตรภาษาอังกฤษมากมาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน และสอนโดยคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ และทางโรงเรียนยังมี Director of Studies สำหรับ
รับผิดชอบด้านมาตรฐานการสอนและให้คำแนะนำนักเรียน
เกี่ยวกับด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในลอนดอนอีกด้วย

คอร์สที่เปิดสอน

 • General English
 • Exam English
 • IELTS Preparation

 


LSI อยู่หลายเมืองด้วยกัน เช่น Cambridge, Brighton และ London มีทั้งใน London Central และ London Hampstead ทำให้สถาบัน LSI ได้รับความเชื่อมั่นจาก
นักเรียนทั่วทุกมุม โลกมาจนถึงปัจจุบัน

คอร์สที่เปิดสอน

 • General English 20 lessons per week
 • Intensive English 30 lessons per week
 • Exam Preparation
 • Business English

London Central ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมากๆในใจกลาง
กรุงลอนดอน อยู่ใกล้ เขตSOHO และใช้เวลาเดินเพียง
5 นาทีจาก Oxford Street ภายในโรงเรียนทันสมัยด้วย
ระบบมัลติมีเดียและ internet access และมีอุปกรณ์
self-studyให้นักเรียนได้เลือกใช้บริการมากมาย ที่ LSI
มีคอร์สให้เลือกหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ
ของนักเรียนทุกคน

London Hampstead ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางลอนดอน
เพียง 15 นาที จะเป็น campus ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่
ชอบความวุ่นวายในเมืองมากนักแต่ก็ยังคงต้องการ
อยู่ในลอนดอน โรงเรียนตั้งอยู่ในอาคารขนาดใหญ่
มีสวนหย่อมภายในบริเวณโรงเรียน มีอุปกรณ์อำนวย
ความสะดวกที่ครบครัน

 

  Go to top of this page

 


Language Link สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1975 ตั้งอยู่ที่ South
Kensington มีความทันสมัย เป็นศูนย์กลาง ทางวัฒนธรรม
ใจกลางเมือง London ทางสถาบันประสบความสำเร็จ
ในการฝึกสอนนักเรียน และ โรงเรียนในลอนดอน นอกจาก
นั้นยังอยู่ใกล้สถานที่ สำคัญต่างๆมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์
มหาวิทยาลัย ผับ และภัตาคาร แหล่งชอปปิ้งมากมาย
ได้รับการ รับรองโดย British Council และอาจารย์ผู้สอน
ทั้งหมดได้รับการยอมรับจาก Cambridge ESOL และยังเป็น
สมาชิกของ Major UK Universities อีกด้วย


คอร์สที่เปิดสอน

 • General English
 • Coversation
 • Exam Preparation
 • 1 to 1 Tuition
 • Teacher Training
 • Foreign Language

 LSC ก่อตั้งมากว่า 30 ปี มีนักเรียนกว่า 500 คน จากกว่า
70 ประเทศ เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีคอร์ส
หลัก 3 คอร์ส ด้วยกัน ได้แก่
General English, Academic
English และ Executive English
นอกจากนี้ยังมีบริการ
จัดหาที่พักให้กับนักเรียน จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
ให้ให้นักเรียนมีกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นงานกีฬา
ทัศนศึกษา เป็นต้น อีกทั้งยังมีบริการรถรับส่งสนามบิน
อีกด้วย

 


...ตั้งอยู่ใจกลาง London Zone1 บริเวณสถานี
Piccadilly circus ใกล้กับ China Town นับว่า
เดินทางสะดวกใกล้แหล่งช็อปปิ้งและร้านอาหาร
มากมาย สถาบัน Malvern House เป็นสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในนครลอนดอน โดย
มีทั้งหมด 3 สาขาอยู่ที่ใจกลางเมืองรวมอาจารย์
ทั้งหมด 65 คน 46 ห้องเรียน จุดเด่นของ Malvern
House จะเป็นในเรื่องของราคาค่าเรียนที่ถูกอีกทั้ง
ทำเลที่ตั้งยังอยู่ใจกลางลอนดอน ทำให้นักเรียน
จากนานาชาติเลือกมาเรียนที่นี่

*โรงเรียนมี facilities ที่เพียบพร้อม บรรยากาศใน
โรงเรียนน่าเรียน + modern พร้อมทั้งยังมี student
services ที่คอยช่วยเหลือนักเรียนทั้ง3 campuses 


คอร์สเรียนที่ได้รับความนิยม

 • General English 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • English for Business 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • University Preparation Courses เริ่มเรียน
  ทุกวันจันทร์
 • MH Business Certificate 12 weeks

 


Milner School of English มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า
35 ปี อยู่ใน Central Wimbledon เป็นเมืองที่มีความ
ปลอดภัย จากสถานี Central London เพียง 20 นาที
ถึงสถาบัน และยังได้รับการยอมรับจาก  British
Council คอร์สเรียนที่เปิดสอน ได้แก่ Intensive
General English (Elementary to Advanced), IELTS
and Cambridge preparation, English +Tennis
Programme, Private Tuition

 


Rose of York English Language School
ก่อตั้งในปี 1989 เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
ที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงมาก บรรยากาศของ
โรงเรียนมีความเป็นกันเองนักเรียนจะรู้สึกเหมือน
ตัวเองอยู่บ้านเพราะ staff ที่นี่จะคอยดูแลนักเรียน
ให้รู้สึกไม่เหงาและมีกิจกรรมให้ร่วมมากมาย

หลักสูตที่แนะนำ

 • General English 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • IELTS +Academic English

 


...เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำและมีคุณภาพแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ที่อิลลิ่ง (Ealing) London Zone 3 (ทางทิศตะวันตกของ
ลอนดอน) สถาบัน Sprachcaffe เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับ
อย่างเป็นทางการจาก British Council และเป็นผู้นำมากกว่า
20 ปี ในด้านการเรียนการสอนภาษา โดยครูเจ้าของภาษา
ที่มีคุณวุฒิด้วยคุณภาพและประสบการณ์ ขนาดชั้นเรียนมี
ขนาดเล็ก มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยมีนักเรียนจาก
หลากหลายประเทศทั่วโลก และมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้โรงเรียนจัด
เตรียมกิจกรรมนอกเวลาเรียน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์...

หลักสูตรที่แนะนำ

 • Standard Course 15 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
 • Intersive Course 22.5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
 • IELTS Exam Preparation 15 ชั่วดมง ต่อสัปดาห์

 


The London School of English
ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ.1912 เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่เก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ คนจำนวนนับพันพอใจที่จะ
มาเรียนที่นี่ในปีหนึ่ง โดยมีบุคลากรที่สามารถ ให้คำปรึกษา
และสอนนักเรียนได้ มีความรู้สูงตอบสนองความคาดหวัง
ของนักเรียนได้อย่างเต็มที่   โรงเรียนมีสองทำเล ตั้งใน
London โดยประกอบไปด้วยคอร์ส

 


Tti School of English
มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ มายาวนานกว่า
30 ปีเป็นโรงเรียนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักคอร์ส
เรียนที่เปิดสอน ได้แก่ General English, Intensive
English, Business English and Examination
Preparation Courses รวมถึง First Certificate
Exam (FCE), Cambridge Advance Exam (CAE)
และ IELTS courses TTi เป็นโรงเรียนที่มี
บรรยากาศเฉพาะตัว สะดวกสบาย และเป็นกันเอง
ตั้งอยู่ในเขต Camdenใกล้ใจกลาง กรุงลอนดอน
ซึ่งมีย่านช็อปปิ้ง คลับและคาเฟ่อยู่มากมาย ใช้
เวลาเดินจากสถานนีรถไฟใต้ดิน Camden Lock
Market เพียงไม่กี่นาที...Twin ตั้งอยู่ที่ Lewisham ทางตอนใต้ของลอนดอน ใช้เวลา
เดินทางเพียง 10 นาที จาก จากสถานีรถไฟ Central London
ง่ายต่อการเดินทางท่องเที่ยวภายในตัวเมืองลอนดอน อีกทั้ง
ยังเดินทางไปยัง Greenwich ได้อย่างง่ายดาย ที่ Twin นั้น
นอกจากการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว ทางโรงเรียนยังมีการ
จัดกิจกรรรม และทัศนศึกษา เช่น ไปดูหนัง เยี่ยมชมตลาด
ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และสถานที่น่าสนใจ
ต่าง ๆ ในลอนดอน Twinมีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียบพร้อม
ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเพลิดเพลินไปกับการเรียนการสอน ที่ Twin
มีคอร์สเรียนมากมายให้เลือกเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
นักเรียน มีอุปกรณ์ และอินเทอร์เน็ตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ศึกษา
เพิ่มเติมด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้าร่วมเพื่อเป็น
การฝึกภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมา และยังทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่
และสถานที่ใหม่ๆ อีกด้วย


  Go to top of this page

 
Anglo-Continental.. ตั้งอยู่ย่านที่พักอาศัยที่เงียบสงบ ซึ่ง
ไม่ ไกลจากใจกลางเมืองและชายหาด จัดได้ว่าเป็นสถาบัน
สอนภาษาที่ใหญ่ในอันดับต้นๆของประเทศอังกฤษ Anglo
Continental มี 2 campus คือ ที่ Wimborne Road Center ซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ตั้งอยู่บนถนน Wimborne มีห้องเรียนกว่า
84 ห้องเรียน ห้องมัลติมีเดีย ซึ่งมีคอมพิวเตอร์ และ
อินเตอร์เนตไว้ให้บริการห้องอาหารพร้อมอินเตอร์เนตไร้สาย
ระเบียงและสวนที่สดชื่น อีกที่หนึ่งคือ Rothesay Road Center
ตั้งอยู่บนถนน Rothesay จัดไว้สำหรับ young learner ซึ่งมี
สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่น ห้องเรียนที่กว้างขวาง
15 ห้อง ห้องเกมส์ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงยิม และสระว่ายน้ำ

คอร์สที่เปิดสอน

 • Intensive Course 20, 25, 30 Lessons
  / week
 • Intensive English + IELTS Preparation
  30 Lessons / week

 


BEET Language Centre ก่อตั้งในปี 1979 เป็นสถาบัน
สอนภาษาแบบ independent school เพียงแห่งเดียว
ของเมือง Bournemouth ที่ได้รับการรับรองจาก The
British Council and a member of English UK สถาบัน
BEET ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย Middlesex ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในการสอน สถาบันมี
ห้องเรียนที่เหมาะกับการเรียนรู้ถึง 15 ห้อง สื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัย ครบถ้วนมีห้อง Lab ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ฟรีอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ต่างๆมากมาย
BEET มีนักเรียนจาก 20-40 ประเทศทั่ว ประมาณ 150
คนในแต่ละปี

คอร์สเรียน

 • General English Course 20 Lessons / week
 • Intesive English Course 24 Lessons / week
 • Cambrigde Exam Preparation 20 Lessons /
  week
 • IELTs Preparation 20+ Lessons / week

 


..British Study Centres, Bournemouth..
ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสวนสาธารณะ Dean มีแหล่ง
ร้านค้า ร้านอาหาร อยู่ไม่ไกล อีกทั้งยังสามารถ
เดินไปยังสวน ชายหาด และท่าเรือที่มีชื่อเสียง
ได้อีกด้วย สถาบัน British Study Centres ได้
ขยายอาคารให้เป็น 2 ชั้นเรียน ภายในอาคาร
ที่สวยงามและทันสมัยในใจกลางเมืองมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกมากมาย เช่นศูนย์กลางการ
ศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ ระบบ wifi ทั่วอาคาร
และห้องเรียนที่กว้างขวางและบรรยากาศดี

คอร์สที่เปิดสอน

 • General English
 • General English Plus Business
 • General English Plus
 • IELTS Preparation

**หมายเหตุ : คาบเรียน 20, 25 และ 30 คาบเรียนต่อชั่วโมง**

 


...M.L.S International College...
ตั้งอยู่เมือง Bournemouth เป็นเมืองตากอากาศที่
อยู่ไม่ไกลจากลอนดอนสามารถเดินทางมาได้
อย่างสะดวกเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยรีสอร์ทที่
สวยงามทอดยาวไปตามชายหาด ใกล้กับสวน
สาธารณะแห่งชาติและแหล่งช้อปปิ้ง ซึ่งการ
ท่องเที่ยวและการศึกษาเป็นอุตสาหกรรมหลัก
ของเมืองเช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมด้าน
เทคโนโลยีชั้นสูงมีทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและ
สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจการเรียนเฉพาะ
ด้านเช่น English for aviation, logistics, Risk management, English for Military

 

  Go to top of this page

 
..LSI, Brighton..
ตั้งอยู่บนถนน Ventnor Villas ซึ่งเป็นแหล่งที่พักอาศัย
ของประชาชน ตั้งอยู่ใกล้ร้านค้า สถานีรถไฟ และสถานี
รถประจำทางซึ่งให้ความสะดวกสบายในเรื่องการเดินทาง
อีกทั้งยังห่างจากชายหาดเพียงแค่ 5 นาที สถาบัน LSI
มีความโดดเด่นตรงที่ อาคารเรียนที่ใหญ่โตสวยงาม
สวนที่กว้างขวาง มีห้องเรียนที่สะอาดและน่าเรียน 7 ห้อง
และศูนย์การศึกษาที่มีอินเตอร์เน็ตไว้ให้บริการ

คอร์สที่ได้รับความนิยม

 • General English Course (20, 30 Lessons / week)
 • TOEFL/TOEIC/IELTS Preparation (20 Lessons/
  week)

 


..British Study Centres, Brighton..
ตั้งอยู่ในตัวเมือง ติดกับสถาบัน Hove College ที่มี
ชื่อเสียงในด้าน Web และ Graphic Design
ซึ่งสามารถที่จะเรียนร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ของ British Study Centres ได้ด้วย สถาบันอยู่ใกล้
กับสถานีรถไฟ Hove จึงทำให้สะดวกต่อการเดินทาง
และได้มีการปรับปรุง สถานที่ ให้กว้างขวางและ
สวยงามมากขึ้น มีสวนที่กว้างขวาง อุปกรณ์การเรียน
การสอนครบครัน มี wifi ทุกแห่งในโรงเรียน จำนวน
นักเรียนต่อห้องโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 10 คน จึงทำให้
มีการดูแลได้อย่างทั่วถึง

คอร์สที่เปิดสอน

 • General English
 • General English Plus Business
 • General English Plus
 • IELTS Preparation

**หมายเหตุ : คาบเรียน 20, 25 และ 30 คาบเรียนต่อชั่วโมง**

 


..Regent, Brighton..
ตั้งอยู่ย่านที่พักของผู้คนที่น่าอยู่อาศัย สะดวกต่อการ
เดินทางไปยังใจกลางเมืองและชายทะเล มี อาคารเรียน
2 อาคารที่ถูก สร้างและตกแต่งอย่างสวยงามห้องเรียน
แต่ละห้อง จะรับนักเรียนไม่เกิน 12 คน อีกทั้งยังมีบริการ
อินเตอร์เน็ตไร้สายทั่วอาคารเรียน เนื่องจากปริมาณ
นักเรียนของสถาบัน Regent ซึ่งมากขึ้นเรื่อยๆทางสถาบัน
จึงจัดให้มีห้องเรียนเพิ่มขึ้นอีก 5 ห้อง ซึ่งตั้งอยู่ที่ Ralli Hall ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถาบันใช้เวลาเดินเพียงแค่ 3 นาที
เท่านั้น สถาบัน Regent วิทยาเขตนี้ ได้จัดให้มีห้อง
พักผ่อนของนักเรียน ซึ่งมีคอมพิวเตอร์จอแบน 5 เครื่อง
ไว้ให้บริการ นักเรียนสามารถเดินทางไปที่ต่างๆได้อย่าง
สะดวก เพราะวิทยาเขตนี้นั้นอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ Hove และอยู่ในระแวกร้านค้า และร้านกาแฟ

คอร์สเรียนที่ได้รับความนิยม

 • English World Semi-Intensive Course
  หลักสูตรนี้เริ่มต้นจาก Beginner ไปจนถึง Advance
  เรียนสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง เวลาเรียน 9.00 – 12.30 น.
  และสามารถเริ่มเรียนได้ทุกๆวันจันทร์
 • English World Intensive Course
  หลักสูตรนี้นักเรียนจะได้เรียนสัปดาห์ละ 25 ชั่วโมง
  เวลาเรียน 9.00 – 15.45 น. และสามารถเริ่มเรียนได้
  ทุกๆวันจันทร์
 • IELTS Exam Preparation
  หลักสูตรนี้สามารถเริ่มเรียนได้ทุกๆวันจันทร์ หลักสูตร
  25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เวลาเรียน 9.00 – 15.45 น.
  นักเรียนสามารถทำข้อสอบ IELTS

 

 


...ST.Giles Brighton...
ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี อยู่ใจกลางเมือง Brighton รายล้อม
ด้วยสถานที่สำคัญๆของเมือง เช่น Brighton Art
Gallery , Library หรือแม้แต่ร้านค้าและร้านอาหาร
มากมาย นักเรียนจึงสามารถเดินทางไปไหนมาไหน
ได้สะดวก ส่วนในตัวโรงเรียนเอง นักเรียนก็จะได้
พบกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ
ห้องแล็บภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ ร้านหนังสือ
อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ฯลฯ


คอร์สที่ได้รับความนิยม

 • General English
  คอร์สเริ่มทุกวันอังคาร ใช้วิธีการสอนแบบ learner-
  centred เพื่อให้ครูผู้สอนได้เข้าถึงนักเรียนอย่างใกล้ชิด
  เน้นทักษะ 4 skills
 • General English plus English for Business
  เรียน 28 คาบต่อสัปดาห์ นักเรียนที่จะเรียนคอร์สนี้
  ได้จะต้องสอบได้ระดับ Intermediate ขึ้นไปเท่านั้น
  เรียน General English ในช่วงเช้า และเรียน English
  for Business ในช่วงบ่าย
 • IELTS Preparation
  เรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ นักเรียนที่จะเรียนคอร์สนี้
  ได้จะต้องสอบได้ระดับ Intermediate ขึ้นไปเท่านั้น

 


...Brighton Language College...
ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี 1996 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Brighton
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก London สามารถนั่งรถไฟมาไดโดยใช้เวลา
เพียงหนึ่งชั่วโมง เมืองนี้เป็นที่นิยมของชาวลอนดอนและ
นักท่องเที่ยวจากยุโรป เนื่องจากเป็นบรรยากาศเมืองชายหาด
ที่อยู่ใต้สุดของเกาะอังกฤษ จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น
สวนสนุกที่ Brighton Pier พระราชวัง The Pavilion นอกจากจะ
เป็นเมืองชายหาดแห่งการท่องเที่ยวแล้ว Brighton ยังเป็นเมือง
ที่เป็นแหล่งรวมโรงเรียนสถาบันสอนภาษามากกว่า 30 แห่ง
มีนักเรียนต่างชาติมาเรียนภาษาที่นี่มากมาย ทำให้เมืองนี้มี
ชีวิตชีวา สดชื่น เพราะเต็มไปด้วยหนุ่มสาววัยรุ่น

คอร์สที่เปิดสอน

 • General English 20 Lessons / week
 • Intensive English 30 Lessons / week
 • IELTS Preparation 20 Lessons / week
 • Diploma Courses

 


..Sprachcaffe Language..
โรงเรียนที่ไบรตันอยู่ห่างจากชายหาดเพียง
ไม่กี่ก้าวเท่านั้น และยังอยู่ไม่ไกลจากใจกลาง
เมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
โรงเรียนได้รับการการันตีจากสถาบัน British
Council โรงเรียนตั้งอยู่ในอาคารที่มีรูปแบบ
Edwardian ซึ่งมีสวนด้านนอกอาคารโอ่อ่า
กว้างขวาง มีห้องนั่งเล่นที่สามารถใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตฟรี พร้อมเรสซิเด้นท์ที่ตกแต่งใหม่
อย่างสวยงามเดินจากโรงเรียนไม่กี่นาทีก็ถึง
ที่พักอย่างสบาย ๆ

คอร์สที่ได้รับความนิยม

 • Standard Course 20 Lessos, 15 Hrs. / week
 • Intensive Course 30 Lessos, 22.5 Hrs. / week

 

  Go to top of this page

 
...International House Bristol...
มีความทันสมัยในสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน
อุปกรณ์ทุกอย่างเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องอาหาร ห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และยังมีบริการ
อินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงฟรีอีกด้วย

คอร์สที่ได้รับความนิยม

 • General English Courses (หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป)
  *หมายเหตุ : หลักสูตรนี้ในช่วง Low season จะเรียน
  เฉพาะตอนเช้าเท่านั้น ตั้งแต่ (9:00 - 12:30) ส่วนในช่วง
  High Seasonจะเรียนเฉพาะตอนบ่ายเท่านั้น ตั้งแต่
  (1:30 - 17:00)
 • Intensive English Courses (หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น)
  30 บทเรียนต่อสัปดาห์ มุ่งเน้นเรียนทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด
  อ่าน เขียน

***High season ค่าเรียนบวกเพิ่มอีก £10***

 

  Go to top of this page

 
...Studio Cambridge...
ก่อตั้งขึ้นในปี 1954 เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่
เก่าแก่ที่สุดในสหราชอาณาจักร และไม่ได้เป็นเครือข่าย
ของโรงเรียนสอนภาษาใด ๆ Studio Cambridge เป็น
สมาชิกกับ English UK, Education UK, และรับรองโดย
British Council ยินดีต้อนรับนักเรียนจากต่างชาติ ทุกเพศ
ทุกวัย

คอร์สที่เปิดสอน

 • General English and Intensive English Course
 • IELTS, Cambridge Exam Preparation

 

  Go to top of this page

 
...Stafford House School of English...
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1952 มีประสบการณ์การสอน
มายาวนานถึง 55 ปี ในส่วนของตัวโรงเรียนนั้น
มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็น
ห้องเรียนที่ทันสมัย เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี
สื่อการสอน มีห้องแลปที่เพียงต่อจำนวนนักเรียน
มี Student Centre ที่มี Computer ให้นักเรียน
ได้ใช้ค้นคว้าหาข้อมูล ยังมีบริการอินเตอร์เน็ต
ไร้สายความเร็วสูงฟรีสำหรับนักเรียนของ Stafford
อีกด้วย

คอร์สที่เปิดสอน

 • Intensive Language Program
 • IELTS Preparation
 • Cambridge ESOL

 

  Go to top of this page

 
..Eastbourne School of English..
ก่อตั้งขึ้นในปี 1936 ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Eastbourne
เมืองชายทะเลภาคใต้ที่สวยงาม มีประชากรกว่า 100,000
คน เมืองนี้ค่อนข้างเงียบสงบ และปลอดภัย เต็มไปด้วย
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อน มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่มากมาย
ร้านอาหาร ศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ พิพิธภัณฑ์อาร์ตแกลอรี่
โรงละคร โรงภาพยนตร์ และสวนสาธารณะเป็นจำนวน
มาก อีกทั้งยังมี Eastbourne 's Sovereign Harbour ซึ่งเป็น
ท่าจอดเรือเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอน

 • General English, Intensive English 25 Lessons/ week
 • IELTS Exam Preparation Course
 • Cambrigde Examination Course

 


..สถาบัน LTC (GEOS), อีสบอร์น..
ตั้งอยู่ในปราสาทเก่าแก่ ขนาดใหญ่ แวดล้อมด้วยสวนสวย
บนที่ใหญ่ขนาด 13 เอเคอร์ ปราสาทนี้ถูกสร้างในสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งเดิมเป็นของ Duke of Devonshire
ทำให้นักศึกษาที่มาเรียนที่นี่ได้สัมผัสถึงกลิ่นอายดั้งเดิม
ของอังกฤษ สถาบันอยู่ห่างจากตัวเมืองและชายทะเลเพียง
20 นาที และห่างจากสถานีรถไฟเพียง 15 นาที ภายใน
สถาบันมี สนามเทนนิส สนามฟุตบอล สวนดอกไม้ ห้องสมุด
ห้องนั่งเล่น นักศึกษาสามารถเล่นแบตมินตัน ปิงปอง
สนุกเกอร์ แม้กระทั้งเปียโนที่สถาบันจัดไว้ให้ได้อีกด้วย
ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษรับนักเรียนเพียง 12 คน เท่านั้น
เพื่อให้การสอนเตรียมไปด้วยประสิทธิภาพ

คอร์สเรียนที่เปิดสอน

 • General English 20 Lessons / 15 hours per
  week
 • General English Plus 28 Lessons / 21 hours
  per week
 • Exam Preparation 28 Lessons / 21 hours
  per week

 


..St. Giles International Eastbourne..
ตั้งอยู่ 10 นาทีจากใจกลางเมือง Eastbourne และเพียง
100 เมตรจากชายหาด อีสบอร์นจัดได้ว่าเป็นเมือง
ชายฝั่งที่เป็นที่นิยมและเป็นเมืองที่มีแสงแดดมากที่สุด
ของประเทศอังกฤษ นักเรียนสามารถเดินทางไป
ใจกลางเมืองลอนดอนได้โดยใช้เวลาเพียง 90 นาที
โดยรถไฟ ที่ ST Giles Eastbourne นักเรียนจะได้พบ
กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องสมุด ,
ห้อง VDO/DVD, ห้องแล็บภาษา , ห้องคอมพิวเตอร์ ,
Wi-fi connection ทั่วทั้งอาคาร ฯลฯ

คอร์สที่ได้รับความนิยม

 • General English 20 Lessons/week
 • General plus English for Business
  28 Lesoons/week
 • IELTS Preparation

**คอร์สเริ่มทุกวันอังคาร**
ใช้วิธีการสอนแบบ Learner-Centred เพื่อให้
ครูผู้สอนได้เข้าถึงนักเรียนอย่างใกล้ชิด เน้น
ทักษะ 4 skills หลัก คือ reading, writing,
speaking, listening

  Go to top of this page

 
...Regent, Edinburgh...
สถาบัน Regent ตั้งอยู่ในตัวเมือง Edinburgh อยู่ใกล้กับจุดรับส่ง
รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางไปยังที่ต่างๆ
มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น มีบริการอินเตอร์เน็ต
ไร้สาย ห้องสมุดที่มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการ ห้องเรียนที่
กว้างขวาง และรับนักเรียนไม่เกิน 12 คนต่อห้อง เพื่อการดูแล
อย่างทั่วถึงของครูผู้สอน ในเวลาว่าง นักเรียนสามารถไปนั่งเล่น
หรือพบปะเพื่อนฝูงที่ห้องพักนักศึกษา ซึ่งมีโทรทัศน์และ
หนังสือพิมพ์ ไว้ให้บริการ และยังมีมุมขายขนมขบเคี้ยวและ
เครื่องดื่ม ไว้ให้บริการอีกด้วย

คอร์สเรียนที่เป็นที่นิยม

 • English World Intensive Course 33 Lessons
  / 25 Hours per week
 • English World Semi-Intensive Course 20 Lessons
  / 15 Hours per week
 • IELTS Exam Preparation Course 33 Lessons
  / 25 Hours per week

 

 


:: Anglo Phone Education Group เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคม TIECA อย่างเป็นทางการ ::

 

 

 
TIECA

Bangkok Thailand (Head Office)
Unit B2, Level 14 Paso Tower, 88  Silom Road Bangkok Thailand 10500
Tel: 02-634-4055 Fax: 02-634-4056 . Hotline: 089-4466335
E-mail: info@anglophonegroup.com

Branch Office (Siam University) Anglo American
25 Level 2, Petchkasem Road, Banwa,Bangkok 10160
Tel/ Fax : 02- 0694132 Mobile 089-4884256
E-mail: info@anglophonegroup.com

     

 

 
Copyright © 2009 Anglo Phone Group.com. All rights reserved.