HOME ABOUT US PROMOTION ACTIVITY GALLERY Facebook CONTACT US

::  Anglo Phone Special Offer ทุกวันเสาร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 12.00- 14.00 น. :: +++ แองโกลโฟน Tel: 089-4466335 +++ ::

Australia

America
Canada
New Zealand
United Kingdom
Italy
Spain
Switzerland
China
Singapore


Apply
Study&travel
work&travel
work&study
Scholarships
newsletter
exchange rate
  

       

   Study in Spain

 


logo enforex

Enforex
Spanish in the Spanish World

   

สถาบัน Enforex เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศเสปน ก่อตั่งเมื่อปี 1989 มีcampus มากถึง 12แห่งในประเทศเสปน
และมี campus มากถึง 23แห่งในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้ มุ่งเน้นการสอนด้านภาษาเสปนเป็นหลัก มีนักเรียนจาก 52 ประเทศทั่วโลกให้ความ
ไว้วางใจ ในมาตรฐานการเรียนการสอนที่เป็นสากล รวมทั้งการได้เรียนรู้วัฒนธรรม จากเพื่อนชาวต่างชาติ

Spain Campus 

Alicante        Pamplona
Barcelona     Salamanca
Ca’diz           Sevilla
Granada       Tenerife
Madrid         Valencia
Marbella       Malaga


South America Campus

Argentina     Dominican Republic
Bolivia          Ecuador
Chile            Guatemala
Costa Rica    Mexico
Cuba            Peru


 

หลักสูตรที่เปิดสอน

General Intensive course
Intensive course          
Super Intensive course
Long Duration course
Semester or Academic Year
Learn Spanish while Travel

Special course
Business Spanish course
Internship in Spain

 

Tuition Fee

Intensive & Long Duration                 Business Spanish course
(20lessons/week)                                   (20+5lessons/week)
1,560 Euro/ 12weeks                              590 Euro/ 2weeks
965 Euro/ 4weeks

Semester/Academic Year                   Internship in Spain
(20+5lessons/weeks)                              General Spanish (20+5lessons/week)
3,240 Euro/ 24weeks                              1590 Euro/ 12weeks
4,860 Euro/ 36weeks
5,400 Euro/ 40weeks                               Business Spanish (20+5lessons/week)
6,480 Euro/ 48weeks                              1990 Euro/ 12weeks

www.enforex.com


....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................Don Quijote School             www.Donquijote.org

สถาบัน Don Quijote เปิดสอนมายาวนานกว่า 21 ปี มีทั้งหมด 12 สาขาในสเปน และอีก10 ประเทศในกลุ่มละตินอเมริกา มีสาขามากถึง 23 สาขา เน้นการสอนภาษาสเปนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการอบรมมาอย่างดี โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองใหญ่ๆ เช่น

Barcelona, Madrid, Valencia, Granada, Salamanca และTenerife  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นศูนย์กลาง
ทางธุรกิจของสเปน ทำให้นักเรียนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายรวมถึงได้ท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญๆ
ทางประวัติศาสตร์อีกด้วย

หลักสูตรเด่น             
General Spanish 4 weeks program 177 €/ week, 12-24 weeks program 149 € / week
Intensive Spanish

4 weeks program 277 €/ week, 12-24 weeks program 235 € / week

Business Spanish

4 weeks group course 1,195 € (Jan-Nov)

Official exam         

4 weeks group course 716 € (May, Aug, Nov)


....................................................................................................................................................................................


Shield of University of Santiago de Compostela University of Santiago de Compostela    Flag of Santiago de Compostela Coat of arms of Santiago de Compostela


มหาวิทยาลัย Santiago de Compostela เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ต่อตั้งมายาวนากว่า 5 ทศวรรษและได้รับการจารึกในปี 1995-96… ประสบการณ์กว่า 5 ทศวรรษในการให้บริการด้านการศึกษากว่าพันคนจากสเปน ยุโรป และลาตินอเมริกา โดยมีหลักสูตรปริญญาตรีให้
เลือกหลายสาขา และปริญญาโทและเอกอีกมากมายหลากหลายวิชา ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในยุโรปที่มีหลักสูตร
หลากหลายที่สุด


ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในเนื้อที่กว่า 1.300.000 ตารางเมตรซึ่งแบ่งออกเป็น 2 Campus และภายในยังมีเค้าโครงของอนุสาวรีย์เก่าแก่อีกด้วย และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับโดย Shanghai Jiao Tong University ซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านของสถาบันพัฒนาชั้นนำ นักวิจัยที่มีคุณภาพสูง และยังถือได้ว่าเป็น มาตรฐานสำคัญที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันของประเทศจีน ทำให้การเรียนภาษาสเปนในมหา
วิทยาลัยของเราเป็นประสบการณ์ที่ดีเลิศ
....................................................................................................................................................................................


Universidad de Burgos University of Burgos


มหาวิทยาลัย University of Burgos ก่อตั้งขึ้นในปี 1972 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการเทคโนโลยี
การจัดการ มีสองแคมปัสได้แก่ San Amaro และ Río Vena ซึ่งทั้งสองแคมปัส มีบรรยากาศสวยงาม อาคารเรียนเป็นตึกแบบคลาสสิค
อุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน

เปิดสอนระดับภาษาเบื้องต้น ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชา Science, Business, Humanity& Education, Law,
Higher Polytechnic, Nursing, Tourism and Economics.

Welcome Universidad de Burgos

www.ubu.esหลักสูตรแนะนำ

Intensive Spanish Courses

4 weeks Program (Oct-Jun): 20hours/week: 520 Euro

4 weeks Program (Jul-Sep): 20hours/week: 590 Euro

3 months Program (Jan-Dec): 20hours/week: 1,440 Euro


....................................................................................................................................................................................UIC

www.uic.esUIC เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีชื่อเสียงของเสปน ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 โดยมุ่งเน้นในด้านความเป็นสากลและการทำวิจัยเพื่อการเรียน
การสอนเป็นหลัก ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก อัตราส่วน 1:8 เพื่อมาตรฐานการเรียนการุสอนระดับสากล


UIC มีนโยบายสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นสากล โดยส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในหลายๆภาษา รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โดยการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างประเทศ

UIC เปิดสอนระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งเน้นการเรียนภาควิชาการ+ภาคปกิบัติมากถึง40% ของหลักสูตร โดยมี
Business connection กับบริษัทชั้นนำมากมาย เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถ Internship ได้ง่ายยิ่งขึ้นภายหลังจบการศึกษา

หลักสูตรแนะนำ

Degree in Business Administration (International Program)

3years Bachelor degree+ 1year Master Degree+ 1year degree in Business Management

เมื่อเรียนจบ 5ปี รับ  2 official degrees + Masters

Master Degree in MBA& Production Systems

First term study in UIC+ Second term study in Turin (Italy) = 2 Master degrees

(เมื่อเรียนจบ รับสองปริญญา จาก Spain+ Italy) 


Bachelor Degree in Audiovisual Communication

Bachelor Degree in Computer Engineering (System& Management 3 years)  

Bachelor Degree in Design (Graphic, Interior design)  


....................................................................................................................................................................................Undergraduate Programs
Polytechnic School 
Architecture                                                                           
Civil Engineering                                                                    
Construction Engineering                                                      
Computer Science Engineering*
Telecommunication Systems Engineering **

Faculty of Health Sciences
Food Sciences and Technologies**
Physiotherapy
Human Nutrition and Dietetics
Medicine
Psychology
Occupational  Therapy

Faculty of Business and Legal Studies
Business Administration and  Management (English)
Criminology**
Law**
Industrial Relations and Human Resources**
Tourism*

Faculty of Nursing
Nursing

Faculty of Physical Activity and Sports Sciences
Physical Activities and Sport Sciences

Faculty  of Social Sciences  and Communications
Advertising and Public Relations**
Audiovisual   Communication**
Humanities and Social Anthropology*
Journalism**
Preprimary Education**
Primary Education**

Universidad católica de San Antonio (UCAM) มหาวิทยาลัยเด่นด้านกีฬา เรียน MBA (English) ภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตร 2 ปี ค่าเรียนประมาณ 2.5 แสนบาทต่อปี 

Catholic University San Antonio ที่รู้จักกันว่า Universidad Católica de Murcia
หรือ ( UCAM ) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ตั้งอยู่ในเมืองมูร์เซีย ทางตะวันออกของ
ประเทศสเปน . ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 UCAM มีหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆและเปิดหลักสูตรภาคฤดูร้อน เปิดรับนักศึกษา จากต่างชาติ มหาวิทยาลัยโดดเด่นด้วยความมุ่งมั่นที่จะคาทอลิกดั้งเดิม และ หลักคำสอนทางศีลธรรมและสังคมของ
คริสตจักร ปัจจุบัน UCAM มีระดับปริญญาตรีใน 18 สาขาและระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี 42 สาขา (โปรแกรม 27 ปริญญาโทและ 15 โปรแกรมปริญญาเอก)


---------------------------------------------------------------

Master   Programs

Masters in Health Sciences
Bioethics (e-learning)
Cardiovascular Risk ( b-learning)
Clinical Nutrition (b-learning)
Geriatrics and Gerontology. Integral Attention to Dependency (b-learning)
Health Psychology and Clinical Practice(b-learning)
Medical Services Management and Planning (b- learning)
Neuro-Rehabilitation (b-learning)
Occupational Health Nursing (b-learning)
Nutrition and Food Safety (b-learning)
Osteopathy and Manual Therapy (b-learning)
Socio-sanitary Science Research (b-learning)
Sport Traumatology  (b-learning)
Therapeutic Physical Activity (b-learning)


Masters in Engineering
Building Pathology and Remediation
Emergency Systems Management and Coordination (b-learning)
Environmental Engineering (b-learning)
Environmental Toxicology and Engineering b-learning)
Roads, Channels and Port Engineering
Town Planning (b-learning)

PhD  Programs
Law and Legal Practice
Business Management and Administration
Bioethics
Business School UCAM-FOM (english)
Health and Social Sciences
Social Development
Communication Management
Sporting Bodies Management and Administration
Physical Education and Health
Therapeutic Physical Activity
Cardiovascular Rick Integral Management
Medical Services Management and Planning
Neuro - Rehabilitation
Nutrition and Food Security
Osteopathy and Manual Therapy
Sport Traumatology
Town Planning

 

Masters in Social Sciences
Accessing the Legal Profession
Law and Legal Practice
Audiovisual Multi-platform Management and Production
Communication Management (e –learning)
Community Social Law and Social Dialogue (e-learning)(English)
Cooperative and Social Economy Enterprises Management (b-learning)
Master Brand International (e-learning)*
MBA – Master in Business Administration (optional mention in English)
Online Communication*
Protocol and Image Consulting
Quality and Environmental Systems   Management
Secondary Level Education Teacher Training
Security and Criminology Sciences (e-learning)
Social Development (e-learning)
Sport Journalism (b-learning)*
Occupational Health & Safety (e-learning)

Masters in Physical Activity and Sports Science
Master in Dance and Movement
Administration and Management of Sports Institutions (b-learning)
Research in Physical Education and Health (b-learning)


 

 :: Anglo Phone Education Group เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคม TIECA ::

 

 

 

 

 

 
 

Bangkok Office: Anglo American (Opposit Siam University)
25 Level 2, Petchkasem Road, Bangwa, Bangkok 10160
Tel/ Fax : 02-0694132 Mobile: 089-4466335, 089-4884256
E-mail: info@anglophonegroup.com

Nonthaburi Office: Anglo Phone Education
89/392 Soi25/1, Saothonghin, Bangyai, Nonthaburi 11140
Mobile: 089-4414420
E-mail: info@anglophonegroup.com

     

 

 
Copyright © 2009 Anglo Phone Group.com. All rights reserved.