Thailand Web Stat

facebook
:: Anglo Phone Special Offer ทุกวันเสาร์ ที่ 2และ4 ของเดือน เวลา 12.00- 14.00 น. :: +++ แองโกลโฟน Tel: 089-4466335 +++ ::


Australia

America
Canada
New Zealand
United Kingdom
Italy
Spain
Switzerland
China
Singapore

 

Apply online
learn & earnStudy & Travel
Work & Travel USA
Work & Study
Scholarships
Anglophone Hi5interview
Exchange Rate

  
taxback


  

  


  

  

 


   Canada : College (คอร์สภาษา- อนุปริญญาตรี-โท)


 


เรียนต่อแคนาดา ทางเลือกใหม่สำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ

ระบบการศึกษาของแคนาดา ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา ทั้งของ รัฐ และ เอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับก่อนเข้า
วิทยาลัยแต่ระดับมหาวิทยาลัย ของแคนาดา เป็นของภาครัฐบาลทั้งหมด และทุกมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองโดย ก.พ.

การศึกษาในแคนาดาอยู่ในความรับผิดชอบ ของกระทรวง ศึกษาธิการ ของแต่ละมณฑล และเขตปกครอง ดังนั้นระบบการศึกษา
จึงมีความแตกต่างกันระดับชั้นการศึกษาแบ่งเป็น ระดับประถม ระดับมัธยม ระดับมหาวิทยาลัย ระดับอนุปริญญา สถาบันสอนภาษา

สถาบันสอนภาษา หรือ ESL (English as a Second Language) เปิดสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ กระจายตามเมืองใหญ่ ๆ ทั่ว
แคนาดา สามารถเข้าเรียนได้ตลอดปี

หลักสูตรเรียน+ฝึกงาน (Co-op Education) เปิดสอนระดับภาษา/วิชาชีพ+ ฝึกงานภาคปฏิบัติ แบบได้รับค่าตอบแทน และได้รับ
วีซ่าทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ระดับอนุปริญญา (Community College) สอนระดับชั้นปีที่ 1-2 โดยนักเรียนสามารถ transfer เข้าเรียนต่อชั้นปีที่ 3-4 ใน
มหาวิทยาลัยได้ทั่วประเทศแคนาดา จุดเด่นคือ ด้านค่าใช้จ่ายราคาถูกกว่ามหาวิทยาลัยทั่วไป ในมาตรฐารการเรียนการสอน
ระดับเดียวกัน


..............................................................................................................................................................................

NIagara College Canada (NCC), Niagara

ILSC Canada

NCC เป็นวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงมากด้าน Hospitality, Winery Managementและมีขนาดใหญ่ของแคนาดาตั้งอยู่2เมืองที่ Welland และ
Niagara On Th Lake ที่อยู่ใกล้กับนำ้ตกไนแองการา หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่โด่งดัง

NCCเปิดเปิดสอนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร อนุปริญญาตรี-โท ปริญญาตรี รวมแล้วมากกว่า 100 หลักสูตร
ในสาขาวิชาเรียน เปิดรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก


-------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรภาษาอังกฤษ-เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับวิทยาลัย

หลักสูตรอนุปริญญาตรี -ด้าน Acting & Flim and TV, Automotive, ฺBusiness,Broadcasting, Bakink, Cluinary, Dental, Computer,
Engineering, Game & Graphic Desing Photography, Landscape, Nursing, Web Design, Sport, Winery and Brewery

หลักสูตรปริญญาตรี- ด้าน Business International Commerce & Glogal Deveopment, Hospitality Managenment ( Co-op),
หลักสูตรอนุปริญญาโท- ด้าน Event,Exercise, Hospitality, Human Resourse, Inter Business and Winery Business
Management


หลักสูตรฝึกงาน3 ปี หลังจบหลักสูตร

- Graduate Programs-เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทในแคนาดา

- -Diplomas- ฺBachelor หลักสูตร ด้าน Business, Hotel & Hospitality Management, Winery and Brewery
ระยะเวลา 24 เดือน

- Co-op Programs- เรียน+ฝึกงาน3 ปี หลังจบหลักสูตร ด้านสายอาชีพ เช่น Business หรือ
Hospitalityl Management
และอื่นๆ


..............................................................................................................................................................................


Humber Institute of Technology and Advanced Learning (HUMBER), TorontoHumber เป็นวิทยาลัยชุมชนรัฐที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดของแคนาดา ตั้งอยู่ที่เมือง โทรอนโต Toronto)
เปิดสอนหลักสูตร ภาษาอังกฤษประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี รวมแล้วมากกว่า 150หลักสูตร
ใน 8สาขาวิชาเรียน เปิดรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก


หลักสูตรภาษาอังกฤษ-เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับวิทยาลัย
หลักสูตรประกาศนียบัตร-ด้าน Inter Marketing, E-Commerce, 3-D design, Management
หลักสูตรอนุปริญญา- ด้าน Business, Hotel-Restaurant, Tourism, Computing
หลักสูตรปริญญาตรี- ด้าน E-Commerce, Industrial Design, Nursing, Product Managementนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาจำนวนปีละ 15,000 คน นักศึกษานานาชาติกว่า 650 คนจากกว่า 65 ประเทศ
โดยนักศึกษาของเราจะได้รับโอกาส ในการเรียนที่วิทยาเขตเคลื่อนที่ (ทางตอนเหนือหรือที่เลคชอร์)
พร้อมด้วยที่พักในบริเวณมหาวิทยาลัย ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอน
และอื่นๆ อีกมากมายหลักสูตรแนะนำ

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (EAP)   

หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (SLP)  

หลักสูตรอนุปริญญา ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการโรงแรม การท่องเที่ยว ศิลปะ คอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การออกแบบ การจัดการ การพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตร
การจัดการ การตลาดนานาชาติ การโฆษณา สื่อการขาย การผลิตงาน 3 มิติ

หลักสูตรเพื่อโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  หลักสูตร Corporate Training

..............................................................................................................................................................................

Tamwood International College, Vancouver& Whistller

Tamwood International College


สถาบันสอนภาษาอังกฤษเอกชนชั้นนำของแคนาดา โดดเด่นด้วยหลักสูตรการเรียนการสอน
และทำเลที่ตั้ง โดยมีแคมปัสตั้งอยู่ที่ Vancouver และ Whistler บรรยากาศสวยงาม
เดินทางสะดวกสบาย เปิดรับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก

จุดเด่น ของสถาบันคือ นักเรียนสามารถเรียนภาษา+ ฝึกงาน แบบมีรายได้ พร้อมทั้งรับวีซ่าทำงาน+ ใบรับรอง

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป- เตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ+ Internship ด้าน Business, IT, Finance, Arts, Hospitality
หลักสูตรภาษาอังกฤษ+ ฝึกงาน แบบมีรายได้ (Co-op) ด้าน Hospitality & Hotel Management

..............................................................................................................................................................................

International Language Schoosl & Colleges, Montreal, Vancouver& Toronto


สถาบัน ILSC ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต ได้แก่ Vancouver, Toronto, Montreal
ILSC ก่อตั้งในปี 1991

ILSC เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา และได้สร้างชื่อเสียงสู่สากลอย่างไม่เป็นรองใคร

กว่า 15 ปี ที่ ILSCได้พัฒนาระบบการสอนให้ดีขึ้น และสามารถรับรองผลของความสำเร็จโดยพิสูจน์ได้จากความสำเร็จของ
นักเรียนหลายพันคนทั่วโลก มีหลักสูตรให้เลือกมากมาย คุณสามารถเลือกเรียนเต็มเวลาแบบเข้มข้น (Full-time Intensive),
เต็มเวลา (Full- time) หรือ Part-time และคุณยังสามารถเลือกเรียนหลายหลักสูตรประกอบกันตามที่คุณต้องการ ขึ้นอยู่กับ
ความสนใจ เป้าหมาย ระดับภาษาอังกฤษ และตารางเวลาของคุณ 


หลักสูตรส่วนใหญ่ มีให้เลือกในหลายระดับ และใช้เวลาเรียน 4 สัปดาห์ เมื่อจบแต่ละหลักสูตร จะมีการวัดระดับภาษา นักเรียน
สามารถเลือกเรียนหลักสูตรใหม่ หรือเรียนหลักสูตรเดิมในระดับที่สูงขึ้นก็ได้


ILSC สถาบันสอนภาษาขนาดใหญ่ สถาบันหนึ่งของประเทศแคนาดา นักเรียนของ ILSC มาจาก 30 ประเทศทั่วโลก
โดยนักเรียน สามารถเลือกเรียนในวิทยาเขตของสถาบันในเมืองสำคัญๆ เช่น Vancouver, Toronto, Montreal

จุดเด่น ของสถาบัน  คือ นักเรียนสามารถเรียนภาษา+ ฝึกงาน แบบมีรายได้ พร้อมทั้งรับวีซ่าทำงาน+ ใบรับรอง


หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น- เตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ- ทักษะภาษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานรวมถึงทักษะในการสมัครงาน
เช่น Resume writing, Interview skills, Presentation, Job Readiness Training
หลักสูตาเรียนภาษาอังกฤษ+ ฝึกงาน- ด้าน Business/ Hospitality แบบมีรายได้ ที่ สกีรีสอร์ท
หรือโรงแรมระดับ 5ดาว พร้อมวีซ่าทำงาน (Co-op)

โปรโมชั่นพิเศษทุกหลักสูตร ESL, Business Certificates, และ Work & Study

โครงการเรียนภาษาและฝึกงาน (มีค่าตอบแทน)
เลือกทำงานในสาขา Business, การโรงแรมและการท่องเที่ยว
(ทำงานประมาณ 30 - 35 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์)

..............................................................................................................................................................................

ELS English Centres, Vancouver& Toronto


 

 


ELS
สถาบันสอนภาษาชั้นแนวหน้าของ USA ที่เปิดสถาบันที่แคนนาดา ตั้งในเขตดาวทาวน์ Vancouver& Toronto

ด้วยคุณภาพของสถาบัน และสถานที่ที่ สะดวก ปลอดภัย และง่ายต่อการคมนาคม มีห้องเรียนและ ห้องคอมพิวเตอร์แลป
หลักสูตรมีความหลากหลายเหมาะสมกับ ระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ และระดับทักษะต่างๆ ทางภาษาของนักเรียน
แต่ละคน
ที่เน้นต่อมหาวิทยาลัยที่ USA & Canada

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรภาษาอังกฤษเร่งรัด
หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL IELTS TOEIC
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป Intensive English
หลักสูตรภาษาอังกฤษ+Canada & USA University Pathways

..............................................................................................................................................................................

International Language Academy of Canada , Vancouver& Toronto


 

 

สถาบัน ILAC เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ตั้งอยู่ในเมือง Vancouver และ Toronto

ILAC แวนคูเวอร ์ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีจำนวนนักเรียนประมาณ 250 คน มี 21 ชั้นเรียน
ซึ่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวย ความสะดวกและทันสมัย มี Wireless Internet ความเร็วสูงบริการนักเรียน และมี
คอมพิวเตอร์กว่า 30 เครื่อง ให้บริการฟรีกับนักเรียน


ILAC โทรอนโต ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเช่นเดียวกัน มีจำนวนนักเรียนประมาณ 580 คน มี 50 ชั้นเรียน
บริการฟรี Wireless Internet ความเร็วสูง และคอมพิวเตอร์อีกกว่า 85 เครื่องบริการให้กับนักเรียน

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)  
หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (University Pathways Program)
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ( Business English) 
หลักสูตรพิเศษ
Teacher Training/ GMAT Preparation/ TOEFL- IELTS Exam Preparation/
Study & Work Program/ Professional Internship/ Power English/ High School Year 

..............................................................................................................................................................................

์Seneca College. Toronto

Seneca เป็นวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงและตั้งอยู่ที่เมือง โทรอนโต Toronto)เปิดสอนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ
ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี รวมแล้วมากกว่า 150หลักสูตร ใน 8สาขาวิชาเรียน เปิดรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก

Seneca เปิดเปิดสอนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร อนุปริญญาตรี-โท ปริญญาตรี รวมแล้วมากกว่า 100 หลักสูตร
ในสาขาวิชาเรียน เปิดรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก


-------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรภาษาอังกฤษ-เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับวิทยาลัย
หลักสูตรประกาศนียบัตร-ด้าน Inter Marketing, E-Commerce, 3-D design, Management
หลักสูตรอนุปริญญา- ด้าน Business, Hotel-Restaurant, Tourism, Computing
หลักสูตรปริญญาตรี- ด้าน E-Commerce, Industrial Design, Nursing, Product Managementนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาจำนวนปีละ 15,000 คน นักศึกษานานาชาติกว่า 650 คนจากกว่า 65 ประเทศ
โดยนักศึกษาของเราจะได้รับโอกาส ในการเรียนที่วิทยาเขตเคลื่อนที่ (ทางตอนเหนือหรือที่เลคชอร์)
พร้อมด้วยที่พักในบริเวณมหาวิทยาลัย ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอน
และอื่นๆ อีกมากมาย

..............................................................................................................................................................................

 

 

:: Anglo Phone Education Group เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคม TIECA ::

 

 

 
 

Bangkok Office: Anglo American (Opposit Siam University)
25 Level 2, Petchkasem Road, Bangwa, Bangkok 10160
Tel/ Fax : 02- 0694132 Mobile 089-4466335, 089-4884256
E-mail: info@anglophonegroup.com

Nonthaburi Office: Anglo Phone Education
89/392 Soi25/1, Saothonghin, Bangyai, Nonthaburi 11140
Mobile: 089-4414420
E-mail: info@anglophonegroup.com
     

 

 
Copyright © 2009 Anglo Phone Group.com. All rights reserved.