HOME ABOUT US PROMOTION ACTIVITY GALLERY Facebook CONTACT US

::  Anglo Phone Special Offer ทุกวันเสาร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 12.00- 14.00 น. :: +++ แองโกลโฟน สีลม ชั้น 14 Paso Tower Tel: 02-6344055 +++ ::

Australia

America
Canada
New Zealand
United Kingdom
Italy
Spain
Switzerland
China
Singapore


Apply
Study&travel
work&travel
work&study
Scholarships
newsletter
exchange rate
  

   Australia : High School & Language school (โรงเรียนภาครัฐ และเอกชน)

 

 

 

TAFE High School Cricos Code 00588M
เรียน  High School ของรัฐบาล มาตรฐานสูงกับความสำเร็จในระดับปริญญา

TAFE High School โรงเรียนในเครือข่ายของ TAFE ที่อยู่ในความดูแล
ของรัฐบาล มี Connection กับสถาบัน TAFE โดยตรง นักศึกษาที่เรียนกับ
TAFE High School สามารถเข้าเรียนในสถาบัน TAFE และต่อยอดด้วย
วุฒิปริญญาตรี กับมหาวิทยาลัยที่สถาบัน TAFE มี Connection อยู่ได้

 

ทำไมถึงเลือกเรียนกับ TAFE HighSchool
TAFE High School มีโรงเรียนอยู่กว่า 250 โรงเรียนทั่วรัฐ New South Wales นักศึกษาสามารถเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนที่มี location ตามที่ตนเองต้องการได้
มีบริการพิเศษสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ด้วยบุคลากรที่จะคอยดูแลเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านภาษา การเรียน หรือปัญหาในการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ในออสเตรเลีย
นักศึกษาที่จบจาก TAFE High School สามารถเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยของรัฐบาลได้ง่าย หรือจะเลือกเข้าเรียนระดับอนุปริญญาเพื่อต่อยอด และโอนหน่วยกิตเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก็ได้
ในปีสุดท้าย หรือเกรด 12 นักศึกษาสามารถเลือกที่จะเรียนในหลักสูตร University Foundation เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของตัวเองก่อนการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีได้
มีคอร์สภาษาอังกฤษเข้มข้น สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงมาก สามารถลงเรียนควบคู่ไปกับชั้นเรียนปกติได้
แบ่งจ่ายค่าเล่าเรียนได้เป็นเทอม

ค่าเล่าเรียน TAFE High School

- ค่าเล่าเรียนเกรด    7 – 9  ประมาณ   260,000 บาท/ปี
- ค่าเล่าเรียนเกรด 10 – 12 ประมาณ   308,00 บาท/ปี

เรียนลัดกับ TAFE High School สู่ระดับมหาวิทยาลัย
ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ ม.3 – หลักสูตรปริญญาตรี

 

High School

Certificate

Diploma

Bachelor

Total

จบ ม.3 เรียนต่อ

2 ปี

1 ปี

1 ปี

2 ปี

6 ปี

 

5 - 6 แสน

3 - 4 แสน

3.5 - 4.5 แสน

8 - 9 แสน

2 - 2.4 ล้าน

จบ ม.4 เรียนต่อ

1 ปี

1 ปี

1 ปี

2 ปี

5 ปี

 

2 - 3 แสน

3 - 4 แสน

3.5 - 4.5 แสน

8 - 9 แสน

1.8 - 2.1 ล้าน

จบ ม.5 เรียนต่อ

 

1 ปี

1 ปี

2 ปี

4 ปี

 

 

3 - 4 แสน

3.5 - 4.5 แสน

8 - 9 แสน

1.4 - 1.7 ล้าน

จบ ม.6 เรียนต่อ

 

 

1 ปี

2 ปี

3 ปี

 

 

 

3.5 - 4.5 แสน

8 - 9 แสน

1.1 - 1.3 ล้าน

 

Back To Top

 

St. Philip’s Christian College 
New South Wales , Australia

St. Philip’s Christian College

 ..เป็นโรงเรียนเอกชนสหศึกษาในแบบทั้งประจำและ
แบบไปเช้าเย็นกลับ
มีความเชี่ยวชาญทางด้านการ
ศึกษามามากกว่า 25 ปี รับนักเรียนเข้าศึกษาตั้งแต่
เกรด 7-12
และมีความเชื่อมั่นมาตรฐานการศึกษา
จำเป็นต้องใช้วิธีการให้การศึกษาแก่นักเรียนอย่าง
ประสิทธิภาพ มี 3 วิทยาเขตที่เปิดหลักสูตร
สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ ได้แก่ วิทยาเขต
Gosford, Port Stephens และ Newcastle ทั้ง 3
วิทยาเขตนั้น ต่างมีความมุ่งมั่นที่จะให้การเรียน
เป็นประสบการณ์ที่มี คุณค่าและคุณภาพ ภายใต้
บรรยากาศการดูแลอย่าง ใกล้ชิดโดยทางโรงเรียน
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา นักเรียนทั้งด้านวิชาการ
ร่างกาย สังคม และจิตใจ
นอกจากนั้นการเข้าร่วม
กิจกรรม กีฬา และโปรแกรม วัฒนธรรมต่างๆนั้น
จะช่วยพัฒนานักเรียน ทั้งทางด้านวิชาการ
สังคม ร่างกาย และจิตใจ นอกจากนั้นการ
เข้าร่วมกิจกรรม กีฬา และโปรแกรม วัฒนธรรม
ต่างๆนั้น จะช่วยพัฒนาทักษะ บุคลิกภาพ
และความเป็นผู้นำให้แก่นักเรียนต่อไปในอนาคต..

 


ที่ตั้ง St. Philips Christian College
วิทยาเขตของโรงเรียนทั้งหมดนั้นตั้งอยู่ที่รัฐ
นิวเซาท์เวลล์ (New South Wales)โดยแต่ละ
วิทยาเขตนั้นมีบรรยากาศความสวยงามที่มี
ความโดดเด่นและแตกต่างกันไป • St. Philip’s Christian College, Gosford ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1981
  บนพื้นที่ 10 เอเคอร์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ Narara Valley
  ได้อย่างชัดเจน โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางของแหล่งท่องเที่ยว
  ซึ่งใกล้กับชายหาดที่สะอาดและสวยงามสามารถเดินทางสู่ซิดนีย์
  ได้อย่างสะดวกสบายโดยรถยนต์หรือรถไฟโดยประมาณ 1 ชั่วโมง
  เท่านั้น นอกจากนั้นยังอยู่ใกล้แหล่งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยถึง 15 แห่ง


 • St. Phillip’s Christian College, Newcastle เริ่มแรกถูกสร้างขึ้นเพื่อ
  เป็นเขตศาสนาเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำหรับคริสตชน
  ในปี 1982 และต่อมาได้ถูกก่อตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาในปี 1984
  และปัจจุบันดูแลรับผิดชอบ โรงเรียนอื่นๆอีก 6 แห่งและนักเรียนมากกว่า
  2,300 คน โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลาง Newcastle และแถบ Hunter
  โรงเรียนอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 15 นาที ล้อมรอบด้วยชายหาด
  ที่สะอาดและสวยงาม ตั้งอยู่ใกล้กับ University of Newcastle และ
  TAFE College : Newcastle เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของออสเตรเลีย
  และเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าของรัฐนิวเซาท์เวลล์ เป็นศูนย์ภูมิภาค
  แห่งศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา


 • St. Philip’s Christian College, Port Stephens ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1995
  อยู่ใจกลาง Tomaree Peninsula โรงเรียนนั้นล้อมรอบไปด้วยชายหาด
  ที่สวยงามมากมาย หาดทรายและธรรมชาติที่สวยงามและน่าตื่นตา
  เป็นสถานที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบสำหรับประสบการณ์การศึกษาที่
  น่าจดจำ Port Stephens มีชื่อเสียงกันในนาม “Blue Water Paradise”
  เป็นหนึ่งในชายหาดที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย และยังเป็นที่รู้จักกัน
  ในอีกชื่อหนึ่งว่า “Dolphin Watch Capital of Australia” เพราะเป็น
  แหล่งเพาะพันธุ๋ปลาโลมามากมายหลายชนิด นอกจากนั้นยังมี
  หาดทรายที่สวยงามแห่งเดียวในซิดนีย์ (Stockton Bright) ซึ่งเป็น
  สถานที่เล่นแซนด์ดูนบอร์ด (Sand Dune Board: การเล่นกระดาษลื่น
  ไถลลงจากเนินทรายสูงนับ 10 เมตร)หลักสูตรการเรียนการสอน

..นักเรียนจะได้รับการดูแลและให้ความสนใจอย่างทั่วถึง
เนื่องจากห้องเรียนแต่ละห้องจะมีนักเรียนไม่เกิน 25 คน
(Small Class Size)
การเรียนการสอนในแต่ละวิชานั้น
จะแตกต่างกันไป โรงเรียนมีการใช้การสอนหลายแบบ
ตั้งแต่การสอนแบบเน้นอาจารย์เป็นหลักจนถึงการเรียน
แบบให้นักเรียนจับกลุ่มกันเพื่อแสดงความคิดเห็น
นอกจากนั้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ถูกนำมาเป็นสิ่ง
ช่วยให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เช่น PowerPoint
, internet และสื่อการสอนที่ทันสมัย
ต่างๆอีกมากมาย.. • โปรแกรม International Student จะเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการศึกษาที่แท้จริง นักเรียนจะได้รู้จักเพื่อนชาวต่างชาติมากมายจากหลายประเทศและสร้างมิตรภาพตลอดชีวิต
 • โรงเรียนมีคอร์สเพื่อช่วยเหลือนักเรียนชาวต่างชาติ เช่น ESL Course (ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ) และ Translation Preparation Course (เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติที่เพิ่งเข้ามาเรียนให้คุ้นเคยกับประเทศออสเตรเลีย และปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างจากประเทศบ้านเกิดตนเองได้)


ที่พักอาศัย
St Philips Christian College สำหรับนักเรียน
ชาวต่างชาติที่เรียนที่ สามารถเลือกที่พักได้ 3 แบบ

 1. อาศัยกับผู้ปกครองที่เป็นญาติกับนักเรียน
  โดยผู้ปกครองต้องเป็น Australian Citizen
  และมีอายุเกิน 21 ปี
 2. พักกับครอบครัวโฮมสเตย์ที่ทางโรงเรียนนั้น
  จัดหาให้โฮมสเตย์: ทางโรงเรียนสนับสนุนให้
  นักเรียนเลือกพักกับทางโฮมสเตย์ เพื่อฝึกภาษา
  เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวออสเตรเลีย
 3. พักอยู่ในหอพักประจำกับทางโรงเรียน

Outstanding

..นักเรียนชาวต่างชาติที่เพิ่งเข้าเรียนที่ St Philip’s Christian
Collegeนั้นทางโรงเรียนจะดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี เช่น
รับ
นักเรียนที่สนามบิน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในทุกๆเรื่อง

รวมถึงเรื่อง ของ Student visaโรงเรียนมีความโดดเด่นใน
เรื่องศิลปะการแสดง เช่นโปรแกรมเครื่องดนตรี ทาง
โรงเรียนมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาสอนและให้ความรู้นักเรียน
ทุกสัปดาห์เพื่อพัฒนาฝึกทักษะในเครื่องดนตรีที่ตนเอง

เลือกเรียน Academic Pathway นักเรียนสามารถใช้
วุฒิการศึกษามัธยมปลายของที่นี่เข้าต่อมหาวิทยาลัยได
้..

Back To Top

 

St. Aidan’s Anglican Girls’ School
CRICOS Provider : 01194K


St. Aidan’s Anglican Girls’ School
...เป็นโรงเรียนคาธอลิกสำหรับนักเรียนหญิงแบบ
ไป-กลับ เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล
จนถึง Year 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 800 คน โรงเรียนตั้งอยู่ในเขต Corinda ในเมือง Brisbane

Location 

St. Aidan’s Anglican Girls’ School ตั้งอยู่ใน
เขต Corinda ทางตอนใต้ของ Brisbane ซึ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัยที่เงียบสงบและยังอยู่
ใกล้กับสถานีรถไฟซึ่งสามารถเดินทางไป
ใจกลางเมือง Brisbane ได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ ในบริเวณใกล้เคียงยังมีรถบัสให้บริการ นักเรียนจึงเดินทางมาโรงเรียนได้อย่างสะดวก

 

หลักสูตรการเรียนการสอน

 • ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) 

ระยะเวลาในการศึกษา 6 ปี (Year 7-12) สำหรับนักเรียนต่างชาติก่อนที่จะเข้าเรียน
ในระดับมัธยมศึกษา จะต้องมีผลสอบ AEAS (Australian Education Assessment
Services Test) ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และเชาว์ปัญญา พร้อมด้วยผลการศึกษาใน ระดับประถมศึกษา
ในระดับ มัธยมศึกษาจะแบ่งออกเป็น2 ระดับ คือ

 • มัธยมศึกษาตอนต้น (Junior Secondary) 

 • - ใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด 4 ปี (Year 7-10)เมื่อจบการศึกษา
  ในระดับนี้ผู้เรียนสามารถเลือกที่ จะออกไปสู่ตลาดแรงงานหรือศึกษาต่อ
  ในระบบการศึกษาวิชาชีพในวิทยาลัยเทคนิคและการศึกษา ต่อเนื่อง
  ของรัฐบาล: College of Technical and Further Education (TAFE)
  และวิทยาลัยเอกชน (Private College) ที่สอนหลักสูตรเกี่ยวกับการฝึก
  อบรมสายอาชีพต่างๆ อาทิเช่น ทางด้านการโรงแรม การก่อสร้าง
  เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น


 • มัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior Secondary) 

 • - ใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด 2 ปี (Year 11-12) นักเรียนที่ต้องการ
  เรียนต่อในระดับ มหาวิทยาลัยมักเลือกเรียนต่อในระดับนี้ เป็นการ
  ศึกษาเพื่อสอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (High School Certificate)
  เนื่องจากประเทศ ออสเตรเลียไม่มีระบบการสอบเข้า (Entrance
  Examination) การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจึงพิจารณาจากระดับ
  คะแนนที่ได้จากการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11-12)
  โดยทั่วไป นักเรียนจะเลือกเรียน 4-5 วิชาหลัก ซึ่งเป็นวิชาที่
  ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาในระดับอุดมศึกษา และวิชาเลือกอีก 1-2 วิชา
  **หมายเหตุ**
  ..ในระดับ Year 9 และ Year 10 นักเรียนจะ
  เรียนวิชาบังคับ คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พลศึกษา
  และ
  ศาสนศึกษาในระดับ Year 11 และ Year 12
  นักเรียนจะได้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาของ Queensland

   

  Back To Top

   

  JOHN PAUL INTERNATIONAL COLLEGE
  QUEENSLAND, Australia

  ..วิทยาลัยจอห์น พอล ตั้งอยู่ในเขตสะดวกเดซีฮิลล์
  (Daisy Hill)บนเขตแดนระหว่างโลแกน ซิตี้ และ บริสเบน
  ซึ่งมีเนื้อที่ถึง 30 เฮ็กแทร์ วิทยาลัยจอห์น พอล ได้เตรียม
  ความพร้อมให้นักเรียนในการใช้ชีวิตในโลกมากกว่า 30 ปี
  และในปี 1997 ได้เปิดวิทยาลัยนานาชาติจอห์น พอล
  (Jonh Pual International College)
  ขึ้นเพื่อเตรียม
  ความพร้อมให้นักเรียนในการศึกษาต่อในออสเตรเลียให้
  ดียิ่งขึ้น
  ในขณะที่ความสำเร็จด้านวิชาการเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง
  สวัสดิ์ภาพส่วนบุคคลของท่านมีความสำคัญต่อเราเช่นกัน..

  ..ในฐานะที่เป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุด และได้รับ
  การยอมรับนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย

  การเรียนรู้เพื่อชีวิตในประชาคมโลกเป็นความจริง
  สำหรับนักเรียนของวิทยาลับจอห์น พอล ซึ่งทาง
  วิทยาลัยมุ่งหมายที่จะให้นักเรียนแต่ละคน
  ได้รับนวัตกรรมการศึกษา
  และหลักสูตรที่มุ่งเน้น
  ความเป็นสากลอันก่อให้เกิดการเรียนรู้จากโลกแห่ง
  ความเป็นจริง ในฐานะที่วิทยาลัยได้จดทะเบียน
  CRICOS วิทยาลัยจอห์น พอล มีจุดมุ่งหมายที่จะ
  ให้หลักการศึกษาและอบรม และมีข้อผูกมัดที่จะ
  ต้องส่งรายงานประจำปีให้กัยรัฐบาลกลาง และ
  รัฐบาลแห่งรัฐ..


  Climate and Seasons

  จุดเด่นและชื่อเสียงของวิทยาลัย

  ในฐานะที่เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย
  วิทยาลัยจอห์น พอล
  มีอุปกรณ์การสอนมากมาย
  และเป็นศูนย์นักเรียนที่ครบถ้วนวิทยาเขตมี
  เครือข่ายอินเตอร์เน็ตระบบไร้สายครอบคลุม
  อย่างกว้างขวาง
  และมีศูยน์กีฬาทางน้ำที่ทันสมัย
  สำหรับเพิ่มความบันเทิงแก่นักเรียนทุกคน

  การดูแลใกล้ชิดด้านการศึกษา, รายงานออนไลน์
  และการติดต่อกับผู้ปกครอง ทำให้อาจารย์สามารถ
  ทำงานร่วมกับผู้ปกครองทางบ้านได้
  ด้วยวิธีนี้
  วิทยาลัยสามารถรายงานความเป็นไปและความ
  คืบหน้าด้านการเรียนของเด็กแก่ผู้ปกครองได้
  อย่างต่อเนื่อง

   

   

  Anglo Phone Education Group หนึ่งในสมาชิกของสมาคม TIECA ที่ได้ี่รับรองจากองค์กรนานาชาติและภาครัฐ

   

   
  TIECA

  Bangkok Thailand (Head Office)
  Unit B2, Level 14 Paso Tower, 88  Silom Road Bangkok Thailand 10500
  Tel: 02-634-4055 Fax: 02-634-4056 . Hotline: 089-4466335
  E-mail: info@anglophonegroup.com

  Branch Office (Siam University) Anglo American
  25 Level 2, Petchkasem Road, Banwa,Bangkok 10160
  Tel/ Fax : 02- 0694132 Mobile 089-4884256
  E-mail: info@anglophonegroup.com

       

   

   
  Copyright © 2009 Anglo Phone Group.com. All rights reserved.