HOME ABOUT US PROMOTION ACTIVITY GALLERY Facebook CONTACT US

::  Anglo Phone Special Offer ทุกวันเสาร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 12.00- 14.00 น. :: +++ แองโกลโฟน สีลม ชั้น 14 Paso Tower Tel: 02-6344055 +++ ::

Australia

America
Canada
New Zealand
United Kingdom
Italy
Spain
Switzerland
China
Singapore


Apply
Study&travel
work&travel
work&study
Scholarships
newsletter
exchange rate
  


University Good Guide : Singapore

Good Guide Singapore


Curtin University of Technology

มหาวิทยาลัย Curtin เริ่มก่อตั้งในเมือง Bentley รัฐ Western Australia ในปัจจุบันมีสาขาอยู่ในทั้ง Sydney, Malaysia
และเปิดใหม่ในสิงคโปร์ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเป็นผู้บุกเบิกทางด้านกา
รเรียนรู้สู่ระดับสากลอย่างแท้จริง

มหาวิทยาลัย Curtin เป็นที่รู้จัก และยอมรับในระดับสากล ด้วยนักศึกษากว่า 41,300 คน จาก 105 ประเทศ
ทำให้ Curtin เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะอย่างยิ่งแก่การเรียนรู้

ำไมถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัย Curtin

  • มหาวิทยาลัย Curtin เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดเตรียมอนาคตการทำงานให้กับนักศึกษาทุกคนโดยรูปแบบการเรียนการสอน
   จะเน้นหนักไปทางด้านการเรียนรู้เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
  • มหาวิทยาลัย Curtin เป็นที่ยอมรับจากอุตสาหกรรมต่างๆและยังมีเครือข่ายมากมายทำให้นักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยสามารถ
   ที่จะเรียนรู้แบบเสมือนจริง พร้อมทั้งดูงาน ฝึกงานจริง
   ในอุตสาหกรรม
   ตามสาขาวิชาที่ตนเองเลือกเรียนได้
  • อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ทันสมัย และได้มาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร
   จากมหาวิทยาลัย Curtin มั่นใจได้ว่า พวกเขาจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยCurtinกำลังได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามทั้งคุณภาพในด้านการสอนและคุณภาพ
   ของบุคคลากรของทางมหาวิทยาลัย มาตรฐานการศึกษาสูงสุดนี้เป็นเครื่องรับประกันได้ว่านักศึกษาที่จบจาก
   มหาวิทยาลัย Curtin จะประสบความสำเร็จสูงสุดในหน้าที่การงานของพวกเขา


  มหาวิทยาลัย Curtin สิงคโปร์


  • มหาวิทยาลัย Curtin สิงคโปร์เป็นวิทยาเขตใหม่ล่าสุดในเครือของมหาวิทยาลัย Curtin ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะดวกต่อการเดินทาง ทำให้สามารถเดินทางไปยังเมืองใกล้เคียงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
  • ในแคมปัสมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งบุคคลากร และคณาจารย์
   ผู้เชี่ยวชาญในการสอน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานจริงในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวนักศึกษาเอง
  • ระบบการเรียนการสอนทุกอย่างของมหาวิทยาลัย Curtin สาขาสิงคโปร์เป็นไปตามหลักสูตรมาตรฐานของ Curtin
   Business School (CBS) ประเทศออสเตรเลีย  สาขาวิชาที่เปิดสอน

  มหาวิทยาลัย Curtin สิงคโปร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ ในเอกวิชาดังต่อไปนี้:

   • Accounting
   • Accounting and Finance (double major)
   • Finance and Marketing (double major)
   • International Supply Chain Management
   • Logistics Management
   • Management and Human Resource Management (double major)
   • Marketing
   • Management and Marketing (double major)
   • Marketing and Advertising (double major)
   • Marketing and Public Relations (double major)

   และเปิดสอนระดับปริญญาโทในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

   • Master of Accounting
   • Master of Human Resources
   • Master of Logistics and Supply Chain Management


   ในอนาคต มหาวิทยาลัย Curtin สิงคโปร์ มีนโยบายที่จะเปิดหลักสูตรสาขาต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับการศึกษาระดับสากลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   ระบบการเรียนการสอน

    • ระบบการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้มาตรฐานเดียวกันมหาวิทยาลัย Curtin วิทยาเขตหลัก
    • ระบบการเรียนการสอนอยู่ในความควบคุมดูแลของ Navitas ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาระดับโลก
    • ระบบการเรียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Curtin มีความยืดหยุ่น นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าเรียน แต่ระดับภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด สามารถที่จะเลือกเข้าเรียนระดับ Certificate หรือ Diploma
     ก่อนได้ ทั้งนี้ หากนักศึกษาจบหลักสูตรที่มีความคล้ายคลึงกันมาก่อน หรือเคยมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน อาจจะได้รับ
     พิจารณาให้มีการโอนหน่วยกิตได้
    • ด้วยหลักสูตรเรียนซัมเมอร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ทำให้นักศึกษาสามารถเลือกลงวิชาเรียน และเก็บหน่วยกิตได้
     ช่วยให้ย่นระยะเวลาเรียนให้สั้นขึ้น และจบหลักสูตรได้ไวขึ้น
    • ด้วยชั้นเรียนที่มีขนาดเล็ก มีนักศึกษาไม่เกิน 80 คนต่อชั้นเรียน เมื่อเทียบกับชั้นเรียนในออสเตรเลียที่มีถึง 300 – 400
     คนต่อชั้นเรียน ทำให้ระบบการเรียนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ


    การรับนักศึกษาเข้าเรียน

     • สำหรับหลักสูตร Diploma นักศึกษาจะต้องมีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5
     • สำหรับหลักสูตร Undergraduate นักศึกษาจะต้องมีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
     • สำหรับหลักสูตร Postgraduate นักศึกษาจะต้องมีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5

     เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์

     ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ เป็นจุดศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆ จากหลายชนชาติที่หลอมรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ที่มีความเธรรมจากชนกลุ่มย่อยที่รวมตัวกันอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ อาทิเช่น:

     • ไชน่าทาวน์ ตั้งอยู่บนถนน Keong Siak เป็นศูนย์รวมของวัยรุ่นชาวสิงค์โปร์ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านอาหารท้องถิ่น ร้านค้า บาร์ ผับ
      โรงแรม และสีสันยามค่ำคืน
     • Little India ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงประเทศสิงคโปร์ เป็นแหล่งที่พักอาศัยของชาวอินเดีย ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น
      ร้านขายอัญมณี ร้านขายผ้าไหมส่าหรี ร้านขายพวงมาลัยดอกมะลิ มีศูนย์ Tekka Centre และ Little India Arcade ขนาดใหญ่ รวมทั้งยังมีงานเทศกาลต่างๆ มากมายตลอดปี อาทิเช่น the Indian Festival of Lights ซึ่งบนท้องถนนจะถูกประดับไปด้วย
      ไฟต่างๆ ทำให้ถนนสวยงามดุจดินแดนในเทพนิยาย Little India ยังเป็นแหล่งของวัด สุเหร่า และโบสถ์มากมาย และยังมีบริการทำนายดวงชะตาตามรายทางอีกด้วย
     • Geyland Serai เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมของชาวมาเลเชียที่พักอาศัยอยู่ เราจะสามารถพบเห็นวิถีการดำเนินชีวิตในแบบโบราณ
      ที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ การแกะสลัก
      การเพ้นต์ผ้าบาติก การทำว่าว และเกมแข่งปั่นลูกข่างที่เป็นหนึ่งในกีฬา Kampung Games
     • Sentosa สวรรค์บนดินในประเทศสิงคโปร์ มีแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมที่น่าดึงดูดตา ดึงดูดใจมากมาย เพียงก้าวแรก
      ที่คุณไปถึงเกาะ Sentosa คุณได้จะรับประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมเลือนกับธรรมชาติที่สวยงาม และกลิ่นไออากาศที่ฟุ้งละมุน
      ไปด้วยสี

     ชีวิตนักศึกษาต่างชาติในประเทศสิงคโปร์

     • ชีวิตชาวกรุงที่เต็มไปด้วยสีสัน หลากรสหลากอารมณ์ด้วยความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม อาหารการกิน ศิลปะ และตึกรามบ้านช่องจากสุดขอบฝั่งตะวันตกถึงสุดขอบฝั่งตะวันออก
     • มีภาษาที่ใช้กันอยู่ถึง 4 ภาษา คือ มาเลย์ แมนดาริน ทามิลล์ และอังกฤษ โดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้กัน
      อย่างเป็นทางการในทางธุรกิจ และการติดต่อธุระ
     • ศาสนาในประเทศสิงคโปร์มีความหลากหลาย ซึ่งถูกนำเข้ามาโดยวัฒนธรรมต่างๆ และชนชาติต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศ
     • อุณหภูมิอยู่ที่ 30 องศาโดยประมาณในช่วงกลางวัน และจะมีลักษณะร้อนชื้นตลอดทั้งปี
     • ในประเทศสิงคโปร์มีที่พักมากมายหลายแบบให้เลือกเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเช่า
      ห้องพักอยู่คนเดียว หรือการแชร์ห้องพักอยู่กับเพื่อน หรือนักศึกษาอาจจะเช่าคอนโดมิเนียมของรัฐบาล หรือเอกชนอยู่ก็ได้
     • ค่าใช้จ่ายในประเทศสิงคโปร์อยู่ที่ประมาณ SG$9,000 – $18000 ต่อปี ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล โดยแบ่ง
      ค่าใช้จ่ายออกเป็นส่วนได้ดังนี้


     Item(s)

     Amount per Year

     Accommodation (rent & utilities)

     SG$300 – $800

     Food    

     SG$200 – $320

     Travel (public transport)

     SG$20 -$80

     Books and stationary

     SG$30 -$60

     Other

     SG$200 - $240

     • ชีวิตในประเทศสิงคโปร์อยู่ในระดับมาตรฐานโดยมีค่าเงินที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ เมื่อเทียบกับประเทศในโซนตะวันตก
      ทั้งนี้ การคมนาคมยังสะดวก ไปไหนมาไหนได้รวดเร็ว

     ค่าเล่าเรียน
     จุดเด่น

     Australian degree in Singapore; the extremely close Australian education of Thai neighborhood

      

 


 

 

 

 

 

 
TIECA

Bangkok Thailand (Head Office)
Unit B2, Level 14 Paso Tower, 88  Silom Road Bangkok Thailand 10500
Tel: 02-634-4055 Fax: 02-634-4056 . Hotline: 089-4466335
E-mail: info@anglophonegroup.com

Branch Office (Siam University) Anglo American
25 Level 2, Petchkasem Road, Banwa,Bangkok 10160
Tel/ Fax : 02- 0694132 Mobile 089-4884256
E-mail: info@anglophonegroup.com

     

 

 
Copyright © 2009 Anglo Phone Group.com. All rights reserved.