HOME ABOUT US PROMOTION ACTIVITY GALLERY Facebook CONTACT US

::  Anglo Phone Special Offer ทุกวันเสาร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 12.00- 14.00 น. :: +++ แองโกลโฟน สีลม ชั้น 14 Paso Tower Tel: 02-6344055 +++ ::

Australia

America
Canada
New Zealand
United Kingdom
Italy
Spain
Switzerland
China
Singapore


Apply
Study&travel
work&travel
work&study
Scholarships
newsletter
exchange rate
  


Learn& Earn U K

ปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ทางอาชีพGraduate Programme
       ถูกออกแบบที่จะให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถทางอาชีพ
โดยการศึกษา ใน Graduate Diploma (NQF Level 6) รวมถึง โปรแกรม Intership UK  นี่คือ โปรแกรมใหม่ที่ยอดเยี่ยมที่จะทำให้คุณได้รับโอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพการงาน ในอนาคต

       โปรแกรม 48 สัปดาห์ รวมถึง การฝึกงานแบบ 24-36 สัปดาห์

Graduate Details:

คุณสมบัติ:
Level 6 Graduate Diploma awarded by the London Centre
สาขาวิชา:
Business Management and Marketing
Sales and Marketing
Travel and Tourism Marketing
Public Relations and Marketing
Human Resource Development and Marketing
Entrepreneurship and Marketing
ฝึกงาน:
24-36 อาทิตย์ ฝึกงาน (ได้ค่าตอบแทน )
ระดับภาษาที่ต้องการ:
IELTS 5.0 ขี้นไปหรือเทียบเท่า
คุณสมบัติที่ต้องการ:

อายุ 18 ปี ขึ้นไป
Full CV / Resume
สูงกว่าอนุปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ปริญญาตรี

ระยะเวลาของคอร์ส:
เรียนภาษา 40 อาทิตย์ ฝึกงาน 24 อาทิตย์
จำนวนชั่วโมงต่ออาทิตย์:
15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แนะนำการเรียน และการทำรายงาน
(ทั้งหมด 30 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์)
ระยะเวลาเริ่มคอร์ส:
ทุกวันจันทร์
จำนวนนักเรียนต่อห้อง:
คลาสขนาดเล็ก
สถานที่:
London
ราคาแนะนำพิเศษ:

£4995* (ประมาณ 250,000 baht)


เรียน Workskills Plus 24 สัปดาห์ + ฝึกงานในโรงแรม 12 สัปดาห

ข้อมูลสถาบัน
SKOLA เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพมากสถาบันหนึ่ง ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนบริเวณ SOHO และอยู่ระหว่าง Oxford Street ,
Piccadilly Circus และ Leicester Square ซึ่งถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆ ในลอนดอน สถาบัน SKOLA เปิดทำการเรียนการสอนมา
เป็นเวลากว่า 40 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียน จะเห็นได้จากคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันที่
British Council ให้การรับรองและยังเป็นสมาชิกของ English UK อีกด้วย

สถาบัน Skola เปิดหลักสูตร Study and Work ในประเทศอังกฤษ ซึ่งนักเรียนจะได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเมื่อผ่านหลักสูตร
“Workskills Plus” อีกทั้งยังได้ฝึกงานแบบมีรายได้ในธุรกิจด้านการโรงแรม หลักสูตรนี้จะให้นักเรียนได้มีประสบการณ์จริง
ในประเทศอังกฤษเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งยังมีรายได้จากการทำงาน

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองโดย Edexcel เมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีวุฒิเทียบเท่ากับ BTEC (Business and Technology
Educational Council) ระดับ 3 หลักสูตร Workskills Plus เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอบรับจากทั่วโลก ซึ่งจะฝึกฝนนักเรียน
ในทุกๆด้านของการทำงาน เหมาะสำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงานมาบ้างหรือไม่มีเลย นักเรียนจะมีโอกาสในการปฏิบัติจริงจากสิ่งที่
เรียนผ่านทางการฝึกงานที่ได้รับรายได้ (15-20$ทั้งยังได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษอีกด้วยเกณฑ์การรับเข้าศึกษา

  •ผลสอบ IELTS 5.5รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร
  •ทักษะการสัมภาษณ์งาน
  •พัฒนาความมั่นใจในการทำงาน
  •ทักษะการสื่อสาร
  •การจัดการโครงการ
  •การสมัครงาน
  •ทักษะการทำธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร
£3,450 = 172,500 บาท

 
 

     

                             

  

 

 

 

 

 
TIECA

Bangkok Thailand (Head Office)
Unit B2, Level 14 Paso Tower, 88  Silom Road Bangkok Thailand 10500
Tel: 02-634-4055 Fax: 02-634-4056 . Hotline: 089-4466335
E-mail: info@anglophonegroup.com

Branch Office (Siam University) Anglo American
25 Level 2, Petchkasem Road, Banwa,Bangkok 10160
Tel/ Fax : 02- 0694132 Mobile 089-4884256
E-mail: info@anglophonegroup.com

     

 

 
Copyright © 2009 Anglo Phone Group.com. All rights reserved.