HOME ABOUT US PROMOTION ACTIVITY GALLERY Facebook CONTACT US

::  Anglo Phone Special Offer ทุกวันเสาร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 12.00- 14.00 น. :: +++ แองโกลโฟน Tel: 089-4466335 +++ ::

Australia

America
Canada
New Zealand
United Kingdom
Italy
Spain
Switzerland
China
Singapore


Apply
Study&travel
work&travel
work&study
Scholarships
newsletter
exchange rate
  


 

โครงการฝึกงาน : Australia - Canada - Singapore - USA - Switzerland

 
“ แองโกลโฟน ”
เปิดโครงการเรียนและได้เดินทางไปฝึกงานต่างประเทศพร้อมๆ กับพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และเปิดมุมมองทางวัฒนธรรม ไปด้วยในตัวกับโครงการเรียน
พร้อมฝึกงานต่างประเทศของแองโกลโฟน ซึ่งจัดหลักสูตรให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนภาษา
เพื่อเตรียมความพร้อม ในสถาบันสอนภาษาอังกฤษก่อนเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ
ต่างๆของ ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่มีสายงาน เกี่ยวข้องกับแต่ละสาขาวิชา
ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การตลาด  การท่องเที่ยว และนันทนาการ การโรงแรม
สาขาวิชาชีพ  Hospitality, Tourism, Restaurant Management, Food & Beverage

คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุระหว่าง 19 -35 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มีประสบการณ์
สองปีในสาขาวิชาชีพที่สนใจ หรือศึกษาในมหาวิทยาลัย

 

Work & Study @ Australia

...แองโกลโฟน ออสเตรเลียให้ความสำคัญต่อการศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
นานาชาติเป็นหลัก เราจึงสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้เดินทางไปเรียนต่างประเทศ พร้อมกับ
การเรียนภาษาอังกฤษและเปิดโลกทัศน์ทางวัฒนธรรม และการทำงานใช้ชีวิตที่แตกต่าง
จากเคยเพื่อได้รับประสบการณ์อย่างเต็มที่ ประเทศออสเตรเลียมีสายงสนเกี่ยวข้องกับแต่ละ
สาขาวิชาไม่ว่าจะเป็น ด้านธุรกิจ การตลาด การศึกษา การท่องเที่ยว ศิลปะและนันทนาการ
การโรงแรม สังคมสงเคราะห์ สิ่งแวดล้อมหรือสื่อมวลชน...

สถานบันที่แนะนำ

...Australian College of Applied Education (ACAE) เป็น
สถาบันด้านวิชาชีพ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเมืองเพิร์ธ
และประกอบไปด้วยสถาบันในเคลือข่ายดังนี้ ASLS:
Australian School of Language Studies, ASTHM:
Australian School of Tourism & Hotel Management,
ASBT: Australians School of Business & Management,
ASCA: Australian School of Culinary Arts และ ASM
Australian School of Management โดยแต่ละสถาบันจะมี
ความเชี่ยวชาญในการสอนในหลักสูตรเฉพาะทางนั้นๆ

จุดเด่นของสถาบัน

• มีสถาบันในเคลือ ที่จัดว่าเป็นสถาบันการเรียนการสอน
เฉพาะทางและมีความชำนาญในการสอนในสาขานั้นๆ
มานานกว่า 21 ปี
• สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองสะดวกแก่การเดินทาง
• มีฝึกงานแบบมีรายได้ระหว่างเรียน
• มีหลักสูตรอนุปริญญาต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี
• ค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีไม่สูงเมื่อเทียบกับ
สถาบันอื่นๆ


...About Perth, Western Australiaเพิร์ธ เป็นเมืองหลวงของ
รัฐออสเตรเลียตะวันตก ซึ่งป็นเมืองน่าอยู่แห่งหนึ่งของโลก
สภาพอากาศที่ดีเยี่ยม ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำ swan และ
มหาสมุทรอินเดีย จึงทำให้เพิร์ธเป็นเมืองที่มีกิจกรรมต่างๆ
มากมาย อุตสาหกรรมเมืองแร่ที่เป็นรากฐานเก่าแก่ของเมือง
และที่ตั้งที่ใกล้เอเชียทำให้เพิร์ธเป็นเมืองที่มีความหลาย และ
มีสีสัน เป็นอีกจุดมุ่งหมายหนึ่งในการเดินทางเพื่อมา
ท่องเที่ยวและศึกษาต่อ ...

 


 

 

Melbourne City Institute of Education (MCIE) เริ่มก่อตั้ง ตามทะเบียนองค์กรการฝึกอบรมเมือปี 2008เราได้ช่วยให้
นักเรียนปฏิบัติตามเป้าหมายอาชีพของตน เรามีความ
หลากหลายในหลักสูตรสายอาชีพที่มุ่งเน้นการฝึกอบรม
ซึ่งได้รับการพัฒนาในการปรึกษาหารือกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
และผู้นำอุตสาหกรรมเพื่อยืนยันหลักสูตรจะถูกส่งเป็นการ
เตรียมนักเรียนด้วยทักษะและประสบการณ์ที่จะช่วยให้
พวกเขาบรรลุเป้าหมายอาชีพและการจ้างงานของพวกเขา
วิทยาเขตหลักของ MCIE : Level 2, 52-58 Chetwynd
Street, West Melbourne, Victoria,3003.วิทยาเขตนี้รวมถึง:

- ห้องเรียนกว้างขวางทันสมัย
-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ให้บริการ
ฟรีอินเทอร์เน็ตและอีเมล์
- กิจกรรมนันทนาการและห้องครัว
- วิทยาเขตตั้งอยู่ใจกลางไปเมลเบิร์นของ CBD และ
สามารถ เข้าถึงได้อย่างง่ายดายผ่านระบบขนส่ง
สาธารณะสิ่งอำนวยความสะดวก
หลักสูตร
1. English Language Course
- General English Course
- IELTS Preparation Course
- English for Academic Purposes
2. Hospitality
- CertificateIII in Commercial Cookery
- CertificateIV in Commercial Cookery
- Diploma in Hospitality
3. Business
- Certificate IV in New Small Business
- Diploma of Leadership and Management
4. Early Childhood Education
-. Diploma of Early Childhood Education
& Care
Promotion!!!

สำหรับ Hospitality: July 2016 intake in the Cert III, Cert IV and Diploma of Hospitality จ่ายเพียง AU$12,000 + ค่าอุปกรณ์การเรียน จากปกติจ่าย AU$18,000+อุปกรณ์การเรียน

Promotion!!!

สำหรับ New Small Business ฟรีค่าสมัครเรียน AU$200 และ ค่าเรียน AU$1,750 ต่อเทอม + AU$250 ค่าอุปกรณ์การเรียน (มีด้วยกัน 2 เทอม)
จากเดิม AU$1,900 ต่อเทอม

 

 

Australia National Institute of Business and Technology
(ANIBT) ก่อตั้งในปี 2003 ตั้งอยู่อีสต์เมลเบิร์น
(East Melbourne) วิทยาลัยมีการเจริญเติบโตเป็นสถาน
ศึกษาเอกชนชั้นนำ และให้คุณภาพในการเรียนและฝึกอบรม
แก่นักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน วิทยาลัยสามารถ
ปรับตัวตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการศึกษาและเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ANIBT เชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งจำเปแนสำหรับการเสริมสร้างศักยภาพ
และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำของคุณภาพทางการศึกษา ช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายด้านการศึกษา และด้านอาชีพ

มีหลักสูตร ดังนี้

ADMINISTRATION
- Certificate IV in Business Administration

BUSINESS
- Certificate IV in Small Business Management
- Diploma of Business
- Advanced Diploma of Business

CAREER DEVELOPMENT
- Graduate Certificate in Career Development Practice

HOSPITALITY
- Certificate III in Commercial Cookery
- Certificate IV in Commercial Cookery
- Certificate III in Patisserie
- Certificate IV in Patisserie 
- Diploma of Hospitality 
- Advanced Diploma of Hospitality
- Diploma of Hospitality (Hotel Operations)
- Advanced Diploma of Hospitality (Hotel Operations)

MANAGEMENT
- Diploma of Management
- Advanced Diploma of Management 
- Diploma of Leadership and Management 
- Advanced Diploma of Leadership and Management

PROJECT MANAGEMENT
- Certificate IV in Project Management Practice
- Diploma of Project Management

Australia National College of English (ANCE) 
- General English Course
- Business English Course

 

 

 

 

Work & Study @ Canada


Greystone College เป็นวิทยาลัยเอกชน มี 2 แคมปัส
ในประเทศแคนาดา คือที่เมืองโตรอนโต (Toronto)
และ แวนคูเวอร์ (Vancouver)โรงเรียนอยู่ในเขตย่านธุรกิจ
ของเมืองโตรอนโต โรงเรียนอยู่ในตึกที่สวยงามกลางเมือง
ส่วนทีแวนคูเวอร์ โรงเรียนอยู่ใกล้กับทะเลและใจกลางเมือง
ทำให้การเดินทางมาเรียนสะดวก โรงเรียนยังอยู่ใกล้ร้าน
อาหาร สถานบันเทิง ภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความ
สะดวกรวมทั้งห้องคอมพิวเตอร์แล็บและฟรีอินเตอร์เน็ต

CO - OP Program

โปรแกรมนี้จะเตรียมคุณสู่ความสำเร็จในสถานที่ทำงาน
ขับเคลื่อน โดยความสัมพันธ์ลูกค้า การให้ทางเดินไป
ทำงานในองค์กรเช่นร้านอาหาร โรงแรม โมเต็ล ผับ
ร้านกาแฟ และร้านค้าปลีก ด้วยคุณสมบัตินี้ นักเรียนจะ
สามารถเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่นบริการที่พัก
อาหาร และเครื่องดื่มหรือนำทักษะที่มีความหลากหลาย
เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจขนาดเล็ก  นักเรียน
จะเรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ วิธีการ
จัดการความขัดแย้ง และจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
วิธีการทำงานเป็นทีม และวิธีการสร้างความรู้สินค้าและ
บริการเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

 


CO-OP Program สาขาดังนี้

- Tourism & Hospitality Management Co - Op Diploma
- Advanced Diploma in Business Administration
- Diploma in Business Communications
- Diploma International Business Management
- Diploma in Customer Service
- Certificate in Business Experience

โปรแกรมนี้เป็นหลักสูตรทำงานชั่วคราวในประเทศแคนาดา โดยผู้สมัครจะทำงานในช่วงเวลาที่จำกัด ซึ่งงานที่ทำส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านโรงแรม
และด้านบริการ โปรแกรมนี้จะมีการเซ็นสัญญา ก่อนเข้าทำงานในประเทศแคนาดา 


คุณสมบัติ

 • อายุ 20-35 ปี
 • ผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
  ปีที่ 6  หรือ เทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้สมัครต้องมีหลักฐานว่าจะกลับไปยังประเทศของ
  ตนหลังเสร็จสิ้นโครงการ
 • มีใบรับรองแพทย์ สำหรับการตรวจร่างกาย
 • ใบประวัติอาชญากรรม

ระยะเวลาการทำงาน 6- 12 เดือน

ค่าตอบแทนโดยประมาณ  CDN $ 8.00-15.00 ต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสถานที่ บริษัท และระดับ
ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร

ตำแหน่ง  
Food and Beverage Server, Food Counter Attendant, Dishwasher, Cook, Line Cook, Shipping and Receiving Supervisor,, 
Material Handlers, Office Administration , Personnel and Recruitment Officers, Hotel Room Attendant, Shipper/ Receiver, 
Kitchen Helper, Room Attendant , Retail Sales Supervisor, Retail Sales Clerk, Building Maintenance,  Hotel Bellman, 
Security Guard, Courier Driver, Porter, Labourer and other similar positions.

 

 

Work & Study @ Singapore

...เรียน Diploma- Bachelor Degree ด้าน Hotel & Restaurant
Services- Resort Management หรือ Food Preparation
& Culinary Arts พร้อมโปรแกรม ฝึกงาน 6 เดือนเต็ม +
รายได้ S$ 600-800/ เดือน +ฝึกงานที่ คาสิโน โรงแรม
รีสอร์ท และภัตตาคาร ชั้นนำ
...

Hospitality Programs

1. Diploma in Food & Beverage Services + Diploma
in Hotel & Restaurant Servicesหลักสูตรการจัดระบบ
โครงสร้างโรงแรม/ระบบการจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านธุรกิจโรงแรมและ
ร้านอาหารอายุ 16-35 ปี จันทร์-ศุกร์ 9.30-12.30 /
13.45-16.45 ระยะเวลา 15 เดือน(เรียน 9 เดือน +ฝึกงาน
6 เดือน แบบมีรายได้)

2. Diploma in Integrated Resort Management (endorsed
by the Casino College, USA& AGMI International)
หลักสูตรการเรียนรู้ระบบโครงสร้างของธุรกิจโรงแรม
คาสิโน และรีสอร์ท พร้อมองค์ประกอบการบริการด้าน
การโรงแรมอายุ 18-38 ปี จันทร์-ศุกร์ 9.30-12.30/
13.45-16.45 ระยะเวลา 15 เดือน (เรียน 9 เดือน
+ ฝึกงาน 6 เดือน แบบมีรายได้)

3. Diploma in Food Preparation and Culinary Arts
หลักสูตรการจัดระบบโครงสร้างของการโรงแรมไปจนถึง
การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักเรียนที่ต้องการ
จะทำงานด้านการโรงแรมหรือร้านอาหารอายุ 16-38 ปี
จันทร์-ศุกร์ 9.30-12.30/ 13.45-16.45 ระยะเวลา 15 เดือน
(เรียน 9 เดือน +ฝึกงาน 6 เดือน แบบมีรายได้)


หลักสูตรค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

 • หลักสูตรเรียน 6 เดือน ฝึกงาน 6 เดือน ค่าโครงการโดย
  ประมาณ 1.7 - 2.0 แสนบาท
 • Diploma in Hotel & Restaurant Services 12 เดือน
  IELTS 5.5

 


Work & Study @ Switzerland

..HTMi ตั้ง อยู่ในโซเรนเบิร์ก ในแคว้นแคนตอน
ลูเซิร์น ซึ่งเป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่สวยงามที่สุดของ
สวิตเซอร์แลนด์ นักศึกษาพำนักเรียน และฝึกอบรม
ในโรงแรมสวิตซ์แบบดั้งเดิมที่สวยงาม 2 แห่ง ซึ่งได้
รับการตกแต่งด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ สะท้อน
คุณค่าของการดำเนินชีวิตแบบสวิตซ์ที่ดีที่สุด
นักศึกษามาจากทั่วโลกเพื่อเรียนการบริหาร
จัดการโรงแรมในวิถีสวิตซ์ที่มีชื่อเสียง นักศึกษาของ
เราเรียนและฝึกอบรมในสภาพแวดล้อมที่เป็นโรงแรม
จริง...


HTMi (Hotel and Tourism Management
Institute Switzerland)
แคมปัสที่เป็นโรงแรมระหว่างประเทศของเรา
ดังภาพที่ปรากฏข้างต้น ตั้งอยู่ภายในเขต
โลกของสิ่งมีชีวิตที่กำหนดโดยองค์การ
UNESCO ณ เอนเทิลบัก ลูเซิร์น ซึ่งเป็นบริเวณ
ที่ได้รับ การปกป้องเพื่ออนุรักษ์ความงามของ
ธรรมชาติ และเป็นเขตโลก ของสิ่งมีชีวิตแห่ง
เดียวของ UNESCO ใน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
โซเรนเบิร์กถือเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการท่องเที่ยวและธรรมชาติ
เป็นหนึ่งเดียวกันในสภาพแวดล้อมอันมหัศจรรย์นี้

หลักสูตรแนะนำ

 • Certificate in Hotel & Tourism Operation
 • Diploma in International Hotel and Tourism Management
 • Higher Diploma in International Hotel and Tourism Management
 • Bachelor's Degree in International Hotel and Tourism Management
 • TOEFL 450+ IELTS 5.0
 • Postgraduate Diploma in International
 • Hotel and Tourism Management
 • Masters of Arts Hospitality Management
 • Masters of Arts Tourism Business
  Administration
 • TOEFL 500+ IELTS 5.5


จุดเด่นของสถาบัน

 • ตั้งอยู่ที่ Switzerland ต้นกำเนิดของสถาบันสอนการโรงแรมของโลก
 • มีนักเรียนจากหลากหลายเชื่อชาติ นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมอันหลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการงานในอนาคต
 • นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับปริญญาบัตร 2 ใบ Double degree คือUniversity of Ulster มหาวิทยาลัยมีชื่อติด อันดับของประเทศอังกฤษ (BSc in International Hotel & Tourism) และอีกปริญญาบัตรจาก HTMi
 • มหาวิทยาลัยนี้มีหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านการโรงแรมที่มีชื่อเสียงมากว่า 100 ปี
 • ทุกหลักสูตรได้บรรจุการฝึกงานไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยจะเรียนที่แคมปัสเป็นเวลา 5 เดือน และอีก 5-6 เดือนจะเป็นการฝึกงาน ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำประมาณ 2,000-2,200ฟรังส์ต่อเดือน โดยในจำนวนนี้จะต้องเสียภาษี ค่าอาหาร ที่พัก โดยสามารถเหลือเก็บเป็น pocket moneyได้ประมาณ 1,000 ฟรังส์ต่อเดือนหลักสูตรและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

Course Name 
เรียน (Weeks)
ฝึกงาน (Weeks)
ค่าเรียน (CHF)
Certificate in International Hotel and Tourism Operations
20
20-24 
23,000
Diploma in International Hotel and Tourism Management
20
20-24
23,000
Higher Diploma in International Hotel and Tourism Management
20
N/A
23,000
Bachelor, BSc (honours) Degree in International Hotel & Tourism Management
20
N/A
25,000
Postgraduate Diploma in International Hotel and Tourism Management
20
20-24
24,000
MBA& MBA PG, MSC

20
20-24 
28,000
Master of Arts
20
20-24 
26,000
Executive MBA Hospitality Management

20
20-24
32,000
* ช่วงฝึกงานมีค่าตอบแทนประมาณ CHF 2,180/ เดือน ** CHF 1.00 = 35 บาท (ประมาณ)
*** ราคานี้รวมค่าเล่าเรียน + ที่พักและอาหาร3มื้อ (ในช่วงเรียน)

 


B.H.M.S. (Business & Hotel Management
School, Lucerne, Switzerland)สถาบันด้าน
การโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Lucerne
,Switzerland ที่สวยงาม ซึ่งประเทศ Switzerland ถือว่าเป็นสถานที่ที่ผลิตบุคลากรทางการโรงแรม
ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนักเรียนกว่า 5,000
คนเลือกมาเรียนด้านการโรงแรมที่ Switzerland เพราะความมีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการเรียน
การสอนของหลักสูตรที่สอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ควบคู่ไปด้วยกันจึงทำให้นักเรียนที่จบจาก
ที่นี่มีองค์ความรู้ครบทุกด้าน และผู้บริหารในโรงแรม
ใหญ่ๆจากทั่วโลกก็จบการศึกษาด้านการโรงแรมที่
Switzerland อีกด้วย

HTMi (Hotel and Tourism Management
สถาบัน B.H.M.S. เป็นหนึ่งในสถาบันการโรงแรมที่มี
ชื่อเสียงที่สุดใน Switzerland ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
Luzerne เมืองท่องเที่ยวที่สวยที่สุดติดอันดับโลก
สถาบันตั้งอยู่ในทำเลที่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก
และปลอดภัย มีร้านอาหารไทยมากกว่าสิบแห่งใน
เมือง Luzerne หอพักมีสิ่งอำนวยควาสะดวกครบครัน

หลักสูตรแนะนำ

 • Diploma in Hospitality Management
 • Diploma in Culinary Management
 • Higher Diploma in Hospitality Management
 • Advanced Diploma in Hospitality Management
 • Post Graduate Diploma in Hospitality Management
  Benedict Schools
 • Diploma in Culinary Management

จุดเด่นของสถาบัน

 • ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Lucerne และแบ่งเป็น 2วิทยาเขต+ 1ที่พักนักเรียน ด้วยอาคารเรียนที่
  สวยงาม เพรียมพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ที่สำคุญตั้งอยู่ใจกลางเมือง
  ที่มีสีสันจึงทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อ และที่พักนักเรียนเทียบเท่าโรงแรม 3ดาวและไม่ไกล
  จากสถาบัน

 • B.H.M.S. อยู่ในกลุ่ม The Benedict Education Group ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่
  ที่สุดใน Switzerland

 • มีหลักสูตร Fast Tract British BA Degree โดยร่วมพัฒนาหลักสูตรมกับ The RobertGordon University, UK ใน BA in Hotel and Hospitality management เรียน18 เดือน+ ฝึกงาน
  แบบมีรายได้ 18 เดือน

 • หลักสูตร MBA ร่วมกับ The City University of Seattle จัดหลักสูตร MBA 2 ด้าน คือ Hotel Management และ Global Management ทั้งสองหลักสูตรใช้เวลาเรียนแบบเข้มข้น 2 ภาคเรียน
  ภาคเรียนละ 6 เดือน+ ฝึกงานแบบมีรายได้ 6 - 12เดือน

 • การจัดการหลักสูตรในรูปแบบ Unique 5-week term system เป็นการแบ่งการเรียน 20 สัปดาห์ ออกเป็นเทอมย่อยๆ เทอมละ 5 สัปดาห์ และในแต่ละเทอมย่อยจะสอนจำกัดวิชาจึงทำให้
  นักเรียนไม่รู้สึกว่าเรียนอัดแน่นจนเกินไป ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเรียนได้เข้าใจมากขึ้นหลักสูตรและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

Course
Study (weeks)
Paid Industry Training (weeks)
Total Fee (CHF)
BA Hotel & Hospitality Management- 36 months
1st Year Diploma
20
20-24
24,900
2nd Year Diploma
20
20-24
24,900
3rd Year Bachelor Degree
20
20-24
25,900
MBA in Hospitality or MBA in Global Management- 24 months
1st Year MBA
20
20-24
24,900
2nd Year MBA
20
20-24
16,000
Post Graduate Diploma in Hospitality Management- 12 months
Post Graduate Diploma Program
20
20-24
24,900
University English Foundation-3 months
University English Foundation
3 months
6,900
Associate Degree in Culinary Entrepreneurship- 36 months
1st Year Diploma
20
20-24
20,900
2nd Year Advanced Diploma
20
20-24
20,900
3rd Year Associate Diploma
20
20-24
22,900

 

 

Work & Study @ USA


..สถาบันการอาหารนานาชาติ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนิวยอร์ก
เป็น ที่ตั้งของสถาบันการอาหารฝรั่งเศสและสถาบันการอาหาร
อิตาเลียนที่มีชื่อเสียง อันเป็นที่ที่ห่างไกลจากบ้านของผู้ที่หลงใหล
ในศิลปะการอาหารและได้เลือกเป็นอาชีพ สถาบันศิลปะการทำ
อาหารเป็นที่ต้องการในวงการมืออาชีพของอุตสาหกรรมการ
อาหารโดยที่มีแรงบันดาลใจด้วยการเรียนรู้จากสิ่งที่ดีที่สุด
เป็นสถานที่ที่ผู้ที่มีพรสวรรค์ในด้านอาหารสามารถมาขัดเกลา,
อภิปราย และถ่ายทอดฝีมือของพวกเขาได้ ...

...นอกจากนี้โปรแกรมการศึกษาที่อัดแน่น
ในด้านศิลปะการอาหาร,ศิลปะขนมอบ,
การอบขนมปัง,ไวน์,การทำอาหรอิตาเลี่ยน,
การจัดการภัตตาคาร และเทคโนโลยีการ
อาหาร สถาบันการอาหารนานาชาติยังมี
Food Journalism & New Media division
โดยมีหัวหน้าคืออธิการบดีของสถาบันเรา
ที่ชนะการประกวดรางวัลนักเขียนเกี่ยวกับ
อาหารของ Alan Richmanการทำอาหาร,
การอบและเครื่องดื่มแบบสั้นอยู่ในหลักสูตร
Recreational Division อีกทั้งเราได้ทำการ
เพิ่มหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา เป็นการกระตุ้น
ให้อาจารย์ออกแบบหลักสูตรที่มีความล้ำ
สมัยที่สุดในอุตสาหกรรมนี้...

มีหลักสูตรที่เปิดสอนดังต่อไปนี้

1. French Culinary Institute
2. The Italian Culinary Academy
3. Food Journalism & New Media division
4. Recreational Division 

 

 


 
 

Bangkok Office: Anglo American (Opposit Siam University)
25 Level 2, Petchkasem Road, Bangwa, Bangkok 10160
Tel/ Fax : 02-0694132 Mobile: 089-4466335, 089-4884256
E-mail: info@anglophonegroup.com

Nonthaburi Office: Anglo Phone Education
89/392 Soi25/1, Saothonghin, Bangyai, Nonthaburi 11140
Mobile: 089-4414420
E-mail: info@anglophonegroup.com

     

 

 
Copyright © 2009 Anglo Phone Group.com. All rights reserved.